برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر کشت مخلوط جايگزيني دو ژنوتيپ لوبياچيتي بر تراکم کل، بيوماس کل و تعداد گونه علف هاي هرز و عملکرد دو ژنوتيپ لوبيا چيتي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرشدي پريسا*,احمدوند گودرز,سپهري علي
 
 *دانشگاه بوعلي سينا
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر کشت مخلوط جايگزيني دو ژنوتيپ لوبياچيتي و کنترل علف هاي هرز بر تراکم کل، بيوماس کل و تعداد گونه علف هاي هرز و عملکرد گياه زراعي، آزمايشي در سال 1393 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه بوعلي سينا صورت گرفت. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد، فاکتورهاي مورد بررسي شامل کشت مخلوط لوبيا چيتي (لاين c.o.s16 به فرم بوته اي و رقم کوشا به فرم نيمه رونده) با پنج نسبت (100:0، 75:25، 50:50، 25:75 و 0:100) و کنترل علف هاي هرز در سه سطح (کنترل کامل، کنترل در مرحله رشدي V4-R1 (دوره بحراني) و (عدم کنترل) بود. نتايج نشان داد که اثرات ساده و متقابل کشت مخلوط و کنترل علف هاي هرز بر صفات تراکم و بيوماس کل علف هاي هرز، معني دار شد، در حاليکه تنها اثرات اصلي کشت مخلوط و کنترل علف هاي هرز، تعداد گونه علف هاي هرز را به طور معني داري تحت تاثير قرار داد. بيشترين تراکم و بيوماس کل علف هاي هرز در کشت خالص ژنوتيپ نيمه رونده و در شرايط عدم کنترل علف هاي هرز به ترتيب به ميزان 149 بوته در متر مربع 622 گرم در متر مربع بدست آمد. اثر متقابل کشت مخلوط و کنترل علف هاي هرز بر عملکرد دانه هر دو ژنوتيپ لوبيا چيتي معني دار گرديد.

 
کلید واژه: تراکم علف هرز، عملکرد دانه، کشت مخلوط، وزن خشک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی