برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

طراحی و تدوین الگوی اثربخش ارزیابی و انتخاب پیشنهادات بهینه کارکنان سازمان با استفاده از فن تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP) در نظام پیشنهادات

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شافعي رضا*
 
 *سازمان آموزش و پرورش استان كردستان، گروه ارتقاي علمي منابع انساني
 
عنوان همایش: کنفرانس نظام پيشنهادها
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاددانشگاهي، واحد تهران
زمان:  1385دوره 5
 
چکیده: 

نظام پيشنهادها به مثابه كانالي است كه از طريق ان افراد مي توانند مديران سازمانها را به توانمنديهاي فكري و عملي خود آگاه سازند. و درواقع پلي ارتباطي است كه سطوح مختلف سازمان را جداي از نوع وظيفه به همديگر مرتبط مي نمايند. سالهاي متمادي اين نظام در خدمت سازمانها بوده و توانسته است از هزينه هاي بيشماري در بسياري از امور بکاهد. مضافا اينکه اين نظام، اثربخشي عملکرد سازمانها را نيز تا حد زيادي افزايش داده است. تعداد زيادي از سازمانها يان سيستم را براي اخذ نظرات و ديدگاهاي مفيد افراد ايجاد کرده و مورد بهره برداري قرار داده اند، که از طريق آن از ديدگاه هزاران نفر از کارکنان خود آگاهي پيدا مي نمايند. پرواضح است تمامي پيشنهادات واصله مفيد و اثربخش ارزيابي نخواهند شد، در اين صورت موضوع اساسي بررسي و ارزيابي پيشنهادات است. به اينن معني که چه فن و يا تکنيکي وجود دارد که ارزيابي درستي از پيشنهادات دريافتي صورت دهد تا بهترين پيشنهاد انتخاب شود؟ چرا که يک پيشنهاد تا حد زيادي هم بر اثربخشي سازمان تاثيرگذار و هم بر روحيه کارکنان در مشارکت پذيري است.

 
کلید واژه: نظام پيشنهادات، فن فرايند تحليل سلسله مراتبي، كارايي نظام پيشنهادات، مشاركت گروهي كاركنان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی