برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تاثير وجين دستي علف هاي هرز و تراکم کاشت بر ميزان اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي (.Mentha piperita L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گيتي سميه*,رئوفي محمد,محضري سبحان,گل محمدي محمدجواد
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاکستان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير وجين دستي علف هاي هرز و تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي، آزمايشي به صورت فاکتوريل، بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو چين در منطقه همدان و در دو سال زراعي 1391 و 1392 به اجرا درآمد. عوامل آزمايش شامل کنترل علف هاي هرز در دو سطح (وجين دستي علف هاي هرز و عدم وجين دستي) و تراکم بوته در چهار سطح (6، 10، 14 و 18 بوته در متر مربع) بود. علف هاي هرز شناسايي شده در مزرعه شامل قياق، پيچک صحرايي، يولاف وحشي، تاج ريزي، پنيرک، بارهنگ و سلمه تره بودند. نتايج در هر دوچين نشان داد که وجود علف هاي هرز سبب کاهش ميزان اسانس نعناع فلفلي شد. گياه نعناع فلفلي در چين اول بيشترين عملکرد اسانس را توليد نمود. همچنين وجين دستي علف هاي هرز سبب افزايش عملکرد اسانس گرديد؛ افزايش تراکم اثر چشمگيري روي عملکرد اسانس داشت؛ بطوريکه بيشترين راندمان اسانس در تراکم 18 بوته در متر مربع بدست آمد. نتايج نشان داد رعايت تراکم مناسب بوته جهت افزايش ميزان اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي الزامي است.

 
کلید واژه: علفهاي هرز، عملکرد، تراکم، اسانس، نعناع فلفلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 104   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی