نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در تداخل با علف هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بشيري مجد مسعود*,احمدوند گودرز
 
 *دانشگاه بوعلي سينا همدان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سيب زميني در تداخل با علف هاي هرز آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه بوعلي سينا به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در سال 1393 به اجر درآمد. فاکتورها شامل 8 رقم سيب زميني آگريا، سانته، اسپريت، بانبا، فونتانه، آريندا، ميلوا و مارفونا، و عامل دوم شامل، دو سطح کنترل و عدم کنترل علف هاي هرز بود. نتايج نشان داد که بين ارقام از نظر عملکرد غده اختلاف معني داري وجود داشت، به طوري که رقم اسپريت با 5180.70 گرم در مترمربع بالاترين عملکرد غده را دارا بود. کمترين عملکرد غده به ميزان 2969.43 گرم در مترمربع از رقم آريندا حاصل شد که با ارقام سانته، مارفونا، بانبا، ميلوا و آگريا اختلاف معني داري نداشت. تداخل علف هاي هرز عملکرد غده را از 4671.67 گرم در مترمربع به 2969.12 گرم در مترمربع کاهش داد. از نظر عملکرد بيولوژيکي در بين تيمارهاي علف هرز اختلاف معني داري وجود داشت به طوري که تداخل علف هاي هرز ميانگين عملکرد بيولوژيک را از 10523.63 گرم در مترمربع در شرايط کنترل علف هاي هرز، به 6053.52 گرم در مترمربع در شرايط تداخل کاهش داد. همچنين، تعداد غده در واحد سطح و متوسط وزن غده در اثر تداخل علف هاي هرز کاهش يافت.

 
کلید واژه: سيب زميني، علف هاي هرز، ارقام، تداخل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی