نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر میکوریزا و کود فسفر بر تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه ذرت (.Zea mays L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي پور جواد,مكاريان حسن*,قلي پور منوچهر,اصغري حميدرضا
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهرود
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تلقيح قارچ ميکوريزا و کاربرد کود فسفر بر تراکم و زيست توده علف هاي هرز در مزرعه ذرت، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهرود بصورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال 1393 انجام شد. فاکتورهاي آزمايش شامل ميکوريزا در دو سطح (تلقيح با قارچGlomus mussea ، و عدم تلقيح) و کاربرد کود فسفر (از منبع سوپر فسفات تريپل 46 درصد) در سه سطح (عدم کاربرد، 25 و 40 کيلوگرم در هکتار) و فاکتور سوم علف هرز با دو سطح وجين و عدم وجين تمام فصل بود. نتايج نشان داد بيشترين تاثير بر کاهش تعداد و زيست توده مجموع علف هاي هرز بعد از تيمارهاي حاوي وجين، بترتيب مربوط به تيمار عدم وجين´تلقيح با ميکوريزا´کاربرد 25 کيلو فسفر (در هکتار) و تيمار عدم وجين´تلقيح با ميکوريزا بود. همچنين، بيشترين عملکرد دانه مربوط به تيمار وجين´تلقيح با ميکوريزا´کاربرد 25 کيلو فسفر (در هکتار) بود. براساس نتايج آزمايش، تلقيح ذرت با ميکوريزا مي تواند باعث افزايش رشد و قابليت رقابت ذرت و کاهش خسارت علف هاي هرز شود.

 
کلید واژه: رقابت، کنترل تلفيقي، کود زيستي، مديريت پايدار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی