برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر دوره های رشدی گیاهان مختلف کود سبز بر زیست توده و تراکم جمعیتی علف های هرز گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فاتح اسفنديار*,ارجمند علي,آينه بند امير
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير دوره هاي رشدي گياهان مختلف کود سبز بر زيست توده و تراکم جمعيت علف هاي هرز، آزمايشي در سال زراعي 93-1392 در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شد. آزمايش به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار بود. فاکتور اصلي شامل زمان به خاک دادن گياهان کود سبز در سه سطح 40، 50 و 60 روز رشد و سپس بر گرداندن آن ها به خاک بود و فاکتور فرعي گياهان کود سبز با 5 سطح شامل سورگوم، جو، ماش، مخلوط (جو و ماش) و آيش (عدم کشت گياه کود سبز) بود. اين آزمايش در دو مرحله انجام شد ابتدا کاشت و برگرداندن کودهاي سبز به خاک و پس از آن کشت گندم بود. نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که تاثير تيمار زمان به خاک دادن بر روي وزن خشک و تراکم علف هاي هرز معني دار نبود. اما تيمار مربوط به گياهان داراي اثر معني داري بر زيست توده و تراکم علف هاي هرز بود. در اين آزمايش مشخص شد که بيشترين (39.44 گرم در متر مربع) و کمترين (25.33 گرم در متر مربع) وزن خشک علف هاي هرز به ترتيب در کود هاي سبز جو و سورگوم به دست آمد. همچنين نتايج نشان داد که بيشترين (27.85) تراکم علف هاي هرز در کرت هاي گندم کشت شده پس از تيمار کود سبز جو با 60 روز رشدي به دست آمد همچنين کمترين (10.65) تراکم علف هرز در متر مربع مربوط به کود سبز سورگوم با 60 روز رشدي بود.

 
کلید واژه: علف هرز، کود سبز، گندم، زمان به خاک دادن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی