برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر تنوع زیستی جوامع علف هرز گندم دوروم رقم بهرنگ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فاتح اسفنديار*,شهپري زهرا,آينه بند امير
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

با هدف بررسي تاثير نوع، مديريت بقايا و نيتروژن بر خصوصيات جوامع علف هرز، به خصوص تنوع و ويژگي گونه هاي غالب پهن برگ و باريک برگ علف هاي هرز، آزمايشي درسال زراعي 94-93 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل نوع بقايا (کلزا و گندم)، فاکتور دوم، مديريت بقايا (سوزاندن، برگرداندن 30% بقايا به خاک و حذف بقايا) و فاکتور سوم مديريت نيتروژن ( 100% شيميايي (اوره)، آلکازوت پلاس + 50% شيميايي و اوره با پوشش گوگردي) بود. بررسي ميانگين وزن خشک گونه هاي علف هاي هرز باريک برگ نشان داد بيش ترين وزن (22.987 گرم بر متر مربع) و کم ترين (0.96 گرم بر متر مربع) وزن خشک به ترتيب مربوط به تيمارهاي حذف بقاياي گندم + (آلکازوت پلاس با 50% شيميايي) و برگرداندن بقاياي گندم + 100% شيميايي، بدست آمد. در گونه هاي پهن برگ بالاترين وزن خشک (47.36 گرم بر متر مربع) مربوط به تيمار 100% شيميايي +حذف بقاياي گندم بود و کم ترين وزن خشک (11.52 گرم بر متر مربع) مربوط به تيمار 50% شيميايي با آلکازوت پلاس + سوزاندن بقاياي گندم بود.

 
کلید واژه: مديريت بقاياي گياهي، تنوع زيستي، اوره کندرها، آلکازوت پلاس، گونه هاي غالب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 59   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی