برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تاریخ کاشت و روش های کنترل علف هرز بر عملکرد سیب زمینی رقم سانته در رامهرمز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زنگنه محمد,ثابت زنگنه حسين*,آريان نيا ناظر
 
 *دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

از مهم ترين عوامل موثر در توليد، تاريخ کشت مناسب و کنترل علف هرز مي باشد. لذا به منظور بررسي اثر اين عوامل بر عملکرد سيب زميني و صفات وابسته آزمايشي در رامهرمز در اراضي راهدارها واقع در شمال غرب اين شهرستان انجام شد. آزمايش به صورت کرت هاي يک بار خردشده (اسپليت پلات) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در چهار تکرار انجام گرفت. سه تاريخ کشت 30 آبان، 15 آذر و 30 آذر به عنوان کرت اصلي و چهار روش کنترل علف هرز شامل سنکور+ کولتيواتور، سنکور، کولتيواتور و وجين دستي به عنوان کرت فرعي در نظر گرفته شد. تاثير تاريخ کشت بر وزن و عملکرد غده در سطح 5% معني دار بوده است، به طوري که تاريخ کشت اول (8.30) با وزن متوسط غده 67.25 گرم در هر غده و عملکرد 1935.32 گرم در متر مربع بالاترين عملکرد را در تاريخ هاي کشت داشته است؛ و همچنين تاثير روش هاي کنترل علف هرز بر وزن متوسط و عملکرد در سطح 5% و در ميانگين طول غده در سطح 1% معني دار بوده است، به طوري که روش کنترل اول (سنکور+ کولتيواتور) با متوسط وزن غده 68.5 گرم در هر غده و عملکرد نهائي 1961.66 گرم در مترمربع بالاترين عملکرد را در بين روش هاي کنترل داشته است. همچنين تاثير روش هاي کنترل نيز بر ماده خشک کل نيز در سطح 5% معني دار بوده است. نتايج نهائي نشان مي دهد که تاريخ کشت اول و روش کنترل اول و اثرات متقابل بين آن ها بهترين و بالاترين عملکرد کمي را داشته است ولي روي عملکرد کيفي بي تاثير بوده است.

 
کلید واژه: سنکور، کولتيواتور، اسپليت پلات، غده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی