نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز سویا با تاکید بر تراکم بوته و مصرف پیش رویشی علف کش ایمازتاپیر بر شاخص رشد تولید ماده خشک کل (TDM) سویا (.Glycine max L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ناسوتي بهزاد,سياهمرگويي آسيه*,باقراني ناصر
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

خسارت ناشي از علف هاي هرز بر توليد محصولات کشاورزي کاملا ثابت شده است، ولي روش هاي کنترل علف هاي هرز و يافتن مناسب ترين شيوه کنترل به همراه در نظر گرفتن مسايل زيست محيطي و اقتصادي از مباحث عمده و مهم مي باشد، به همين منظور آزمايشي به صورت فاکتوريل با 8 تيمار در 3 تکرار در روستاي قرق شهرستان گرگان، در تابستان 1392 اجرا گرديد. تيمارهاي اين پژوهش شامل، کشت سوياي رقم DPX در دو تراکم 20 و 40 بوته در متر مربع به همراه علف کش هاي ايمازتاپير با دزهاي 500، 750 و 1000 ميلي ليتر در هکتار به صورت پيش رويشي و متري بوزين به ميزان 600 گرم در هکتار به صورت پيش رويشي، وجين و عدم وجين علف هاي هرز (شاهد) بودند. نتايج نشان داد که در تراکم 20 بوته در مترمربع افزايش دز ايمازتاپير موجب افزايش معني دار توليد ماده خشک کل بوته هاي سويا گرديد، اما در تراکم 40 بوته در مترمربع موجب افزايش معني دار توليد ماده خشک کل نگرديد. کارايي متري بوزين در 25 و 40 روز پس از سم پاشي مشابه مصرف ايمازتاپير با دز 1000 ميلي ليتر در هکتار بود. مقايسه روند رشد سويا در تراکم هاي 20 و 40 بوته در مترمربع نشان داد که اثر حذف علف هاي هرز بر رشد سويا در تراکم 20 بوته در مترمربع اين گياه بيش تر از تراکم 40 بوته در مترمربع بوده است.

 
کلید واژه: علف کش ايمازتاپير، سويا، علف هرز، تراکم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی