برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر علف کش بنتازون و ميدان مغناطيسي بر کنترل علف هاي هرز مزرعه لوبيا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قنبري علي*,محمودي قدريه,يادگار پروين
 
 *گروه زراعت. دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر ميدان مغناطيسي و علف کش بنتازون در کنترل علف هاي هرز لوبيا آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل بذر در دو سطح بذور مغناطيسي در معرض ميدان مغناطيسي با قدرت 150 ميلي تسلا بمدت 2 ساعت، و بذور شاهد و علف کش بنتازون (بازاگران) (بر پايه دوز توصيه شده 2.5-2 ليتر در هکتار) در چهار سطح %0-1، %75-2، %100-3، %125-4 بود. نتايج نشان داد که اثرات اصلي علف کش بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز معني دار بود. همچنين اثر اصلي ميدان مغناطيسي بر تراکم علف هاي هرز و اثر متقابل آنها بر وزن خشک علف هاي هرز معني دار بود. نتايج نشان داد که با افزايش دز علف کش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز کاهش يافت اما بين دز هاي 100 و 125 درصد اختلاف معني داري وجود نداشت. همچنين کمترين وزن خشک علف هاي هرز 28 روز پس از سمپاشي مربوط به بذر معمولي و 125 درصد دز توصيه شده علف کش بود. نتايج نشان داد که در معرض ميدان مغناطيسي قرار دادن بذر لوبيا موجب کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز نشد.

 
کلید واژه: تراکم و وزن خشک علف هاي هرز، علف کش و ميدان مغناطيسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی