نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر روشهای مدیریت علفهای هرز بر صفات رشدی و عملکرد ذرت دانه ای (.Zea mays L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدي هادي*,اميني روح اله,دباغ محمدي نسب عادل
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي روش هاي مختلف مديريت علف هاي هرز در ذرت دانه اي (سينگل کراس 704)، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 11 تيمار و 3 تکرار در سال زراعي 93-1392 در شهرستان روانسر- کرمانشاه به اجرا شد. تيمارهاي آزمايش روش هاي مختلف مديريت علف هاي هرز شامل کاربرد علفکش (نيکوسولفورون) + کولتيواتور، کشت مخلوط نخود، کولتيواتور در دو مرحله، کاربرد مالچ 2.3 در پاييز و 1.3 در بهار، کاربرد مالچ 1.3 در پاييز و 2.3 در بهار، ماشک گل خوشه اي + کولتيواتور، ماشک گل خوشه اي + کشت مخلوط نخود، کاربرد مخلوط (توفوردي و ام سي پي آ) + کولتيواتور، کاربرد (گليفوسيت) + کشت مخلوط نخود، وجين دستي و تيمار آلوده به علف هرز در کل دوره رشد بودند. نتايج بدست آمده اختلاف معني داري را در بين تيمارها نشان داد. در اين بين تيمارهاي کنترل (وجين کل دوره)، کاربرد مخلوط (توفوردي و ام سي پي آ) + کولتيواتور و کاربرد کولتيواتور در دو مرحله به ترتيب داراي بيشترين شاخص کلروفيل، ارتفاع بوته، عملکرد دانه بودند و همچنين کمترين روز تا تاسل دهي ذرت مربوط به اين تيمارها بود. تيمارهاي بدون وجين، افزودن مالچ کلش گندم 2.3 در پاييز و 1.3 در بهار و کشت مخلوط نخود، ماشک گل خوشه اي + کشت مخلوط نخود داراي کمترين شاخص کلروفيل، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و بيشترين روز تا تاسل دهي بودند.

 
کلید واژه: ذرت، علف هاي هرز، مديريت تلفيقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی