برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

عوارض ایمونولوژیک دیررس مسمومیت با خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی جنگی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: حفاظي مهرداد,بلالي مود مهدي,محمودي محمود,راستين مريم,طبسي نفيسه السادات
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

خردل گوگردي يك عامل شيميايي آلكيله كننده است كه در طول جنگ تحميلي بكرات عليه رزمندگان ايراني به كار گرفته شد. از جمله اثرات مهم گاز خردل، سركوب شديد سيستم ايمني است كه تا سالها پس از تماس باقي ميماند. هدف از اين تحقيق بررسي عوارض ايمونولوژيك ديررس در جانبازان شيميايي ميباشد. چهل جانباز شيميايي با سابقه مسموميت حاد با گاز خردل بين 16 تا 20 سال قبل و يك گروه شاهد متشكل از 35 فرد سالم بدون سابقه تماس قبلي، مورد مطالعه قرار گرفتند. سلولهاي سيستم ايمني به روش فلوسيتومتري (FACS calibur, Becton Dickinson, U.S.A) ارزيابي گرديدند. C3، C4 و ايمونوگلوبولينهاي سرم (IgA، IgG، IgM و IgE) نيز اندازه گيري شدند. آناليز فلوسيتومتري سلولهاي كشنده طبيعي (CD16+56+) حاكي از كاهش معنادار درصد اين سلولها در گروه بيمار (9.82%) در مقايسه با گروه شاهد (14.66%) بود (P<0.05). درصد لنفوسيتهاي CD3+ در گروه بيمار (70.59%) در مقايسه با گروه شاهد (64.74%) به طور معنادار بالاتر بود (P<0.05). درصد سلولهاي CD4+، CD8+ و CD19+ در دو گروه شاهد و بيمار با يكديگر تفاوت معنادار نداشت. سطح IgA، IgG، IgE و C4 سرم در دو گروه شاهد و بيمار تفاوت معناداري نشان نميداد ولي IgM و C3 بيماران به طور معنادار بالاتر از گروه شاهد بود (P<0.05). مسموميت با خردل گوگردي در دراز مدت منجر به اختلال هر دو نوع ايمني سلولار و هومورال و بالاخص كاهش درصد سلولهاي كشنده طبيعي ميشود. اين امر ميتواند دليلي باشد براي بالا بودن ريسك عفونتهاي راجعه و بدخيمي ها در بيماراني كه در تماس شديد با اين عامل شيميايي قرار داشته اند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 170  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی