نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تراکم های مختلف لوبیا بر عملکرد و پتانسیل کنترل علف های هرز ذرت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حدادهمداني مژگان*,احمدوند گودرز,حاجي نيا سميه
 
 *دانشگاه بوعلي سينا
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تراکم هاي مختلف لوبيا بر عملکرد و کنترل علف هاي هرز ذرت، آزمايشي در سال 1393 به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايش شامل تراکم هاي مختلف لوبيا در پنج سطح (0، 25%، 50%، 75% و 100% تراکم لوبيا در تراکم مطلوب ذرت) و کنترل علف هاي هرز در سه سطح (کنترل کامل، عدم کنترل و کنترل در دوره بحراني) بود. تراکم مطلوب لوبيا و ذرت به ترتيب 40 و 7 بوته در متر مربع منظور شد. نتايج نشان داد با افزايش تراکم لوبيا، تراکم و وزن خشک علف هاي هرز به طور معني داري تحت تاثير قرار گرفت، به طوري که با افزايش تراکم لوبيا در کشت ذرت، از ميزان تراکم و وزن خشک علف هاي هرز به طور معني داري کاسته شد. حداکثر عملکرد دانه ذرت در شرايط کنترل کامل علف هاي هرز، در کشت خالص حاصل شد، در شرايط عدم کنترل علف هاي هرز، بيشترين عملکرد دانه ذرت در کشت مخلوط با تراکم 30 و 40 بوته لوبيا در متر مربع مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: ذرت، عملکرد، علف هرز، کشت مخلوط
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی