برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ارقام ذرت (.Zea mays L) با دوره های مختلف رسیدگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سعيدي نژاد مرجان*,صفاري مهري,عبدالشاهي روح اله
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات تعداد مراحل وجين علف هاي هرز و تراکم بوته بر عملکرد ارقام ذرت آزمايشي در سال 1390 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان به صورت فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمار وجين علف هاي هرز در 4 سطح، W1 ]وجين کامل علف هاي هرز[، W2 ]سه مرحله وجين(2، 4 و 8 هفته پس از کاشت)]، W3 ]دو مرحله وجين (4 و 8 هفته پس از کاشت)] و W4 ]عدم وجين علف هاي هرز] بررسي شد. ارقام مورد آزمايش، V1 ]سينگل کراس [704 و V2 ]ماکسيما از گروه [(FAO580)] بودند که تحت دو تراکم D1 [70000] و D2 [90000] بوته در هکتارکشت شدند. نتايج نشان داد که رقابت علف هاي هرز در طول فصل رشد منجر به کاهش معني دار عملکرد، تعداد دانه در بلال، ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ گرديد ولي بقيه سطوح تيمار تفاوت معني داري با هم نداشتند. تعداد دانه در بلال و ارتفاع بوته با افزايش تراکم، کاهش ولي عملکرد دانه و شاخص سطح برگ افزايش يافتند. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که افزايش تراکم، در بهبود توانايي رقابت ذرت با علف هاي هرز موثر است، و عمل کرد دانه ذرت را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: اجزاء عملکرد، تراکم، ذرت، صفات مورفولوژيک، علف هاي هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی