برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات دیر رس مسمومیت با خردل گوگردی در جانبازان جنگی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: بلالي مود مهدي*,حفاظتي مهرداد,محمودي محمود
 
 *مرکز سم شناسی پزشکی و بخش ایمونولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

خردل گوگردي يک عامل الکيل کننده شيميايي جنگي است که موجب بروز اثرات سمي ديررس بر روي اعضاي مختلف بدن ميشود. بدين منظور جانبازان شيميايي جنگي مورد پژوهش واقع شدند. تمام جانبازان شيميايي جنگي که بيش از 40 درصد کار افتادگي داشتند بعد از اخذ رضايت نامه کتبي مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي باليني و فرا باليني شامل آزمايشهاي خون شناسي، بيوشيمي، الکتروفيزيولوژي، اسپيرومتري، راديوگرافي قفسه صدري، سي تي اسکن ريه ها و بيوپسي پوست در فرمهاي مخصوص از قبل تهيه شده ثبت شد. براي مقايسه هماتولوژي يک گروه شامل 35 نفر سالم انتخاب گرديدند. چهل بيمار مرد 9.8±43.8 ساله بررسي شدند. مهمترين اعضاي مورد هدف به ترتيب ريه ها (95%) اعصاب محيطي (77%)، پوست (73%) و چشم ها (63%) بودند. در معاينه ريه ها ويزينگ (65%)، کراکل (50%) واستريدور (10%) ثبت شد. در راديو گرافي و سي تي اسکن ريه ها، برونش هاي کيستيک (38%)، افزايش حجم ريه ها (28%) و برجستگي طرح عروقي برونش ها (23%)، افزايش فشار شريان ريوي (15%) و طرح ريتکولوند ولر (10%) گزارش گرديد. تجزيه گاز هاي خون شرياني مويد هيپوکسي (57%)، هيپرکاپني (32%) و هيپوکاپني (15%) بود. در اسپيرومتري ضايعات انسدادي (58%)، تهديد شونده (23%) و مخلوط هر دو (10%) به ثبت رسيد. عوارض ريوي شامل برونشکتازي (38%) بيماري مزمن انسداد ريوي (35%)، آسم (25%)، انسداد راه هاي هوايي بزرگ (13%)، برونشيت مزمن ساده (12%)، فيبروز بينابيني (10%) و انسداد تراشه (5/2%) تشخيص داده شد. در پوست هيپر پيگما نتا سيون (55%)، راشهاي اريتما پايولر (42%)، خشکي پوست (39%)، آنژيوهاي آلبالويي (39%)، اسکار آتروفيک (28%)، هيپو پيگمانتاسيون (26%)، ريزش مو (10%)، اگزما (8%) و هيپرتروفي (25%) مشاهده گرديد. در آزمايش ميکروسکوپ نوري هيپر پيگمانتاسيون لايه بازال، آتروفي اپيدرم، هيپر کراتوز، فيبروز غير اختصاصي، انفيلتراسيون مزمن و التهاب مزمن عروق کوچک اتساع يافته گزارش شد. مطالعه ميکروسکوپ الکترونيک افزايش ملانوسيتها، بافت کلاژن و سلولهاي التهابي در درم را نشان داد. در معاينه چشم، پينگـئو کولار (46%)، پتريژيوم (18%)، هيپر پگمانتاسيون پري ليمبال (18%)، پيچيدگي عروق (15%)، تيرگي زيراپيتليال قرنيه (15%)، نازک شدن قرنيه (15%)، تيرگي شديد قرنيه (10%)، ميکروياما کروپانوس (8%) و نقص اپي تليال قرنيه (5%)تشخيص داده شد. سرعت سير عصبي در اعصاب حسي اندام تحتاني بويژه در عصب تي بيا (72 تا 77%) بيشتر از اعصاب حرکتي (36 تا 38%) کاهش داشت. مطالعات الکتروميوگرافيک کاهش دامنه و انتر فرانس در 38% بيماران را نشان داد  تعداد گلبولهاي سفيد و قرمز و هماتوکريت در بيماران نسبت به گروه شاهد افزايش (P<0.05 ) داشت. نتيجه گيري کلي اينکه اثرات سمي دير رس خردل گوگردي به ترتيب ريه ها، پوست و چشم ها بيشتر مشاهده ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 140  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی