برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مدیریت بقایای گیاهی بر تراکم علف های هرز پنبه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرهمند موسي*,جامي الاحمدي مجيد,اسلامي سيدوحيد
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف بقاياي جو، نوع شخم و ميزان کود نيتروژن بر تراکم علف هاي هرز گياه پنبه رقم خرداد آزمايشي در سال 1392 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند در قالب طرح اسپليت فاکتوريل با سه تکرار اجرا شد. در اين آزمايش، عامل اصلي دو سطح خاک ورزي، شامل خاک ورزي معمول (شخم برگردان دار) و کم خاک ورزي (با ديسک) بود و عامل فرعي شامل ترکيب فاکتوريل دو سطح نيتروژن (50 و 150 کيلو گرم در هکتار) و پنج سطح بقايا (صفر، 77، 154، 231 و 308 گرم در مترمربع) بودند که به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي به صورت تصادفي توزيع گرديد. نتايج اين آزمايش نشان داد که نوع سامانه خاک ورزي، ميزان بقاياي گياه جو و سطوح مختلف نيتروژن اثر معني داري بر تراکم علف هاي هرز گياه پنبه داشت، با افزايش بقاياي جو در هر دو سيستم شخم از تراکم علف هاي هرز کاسته شد. به طوري که کمترين تراکم علف هاي هرز به ترتيب در تيمار شخم برگردان دار و بقاياي 308 گرم در مترمربع و بيشترين تراکم در تيمار شخم ديسک با بقاياي 77 گرم در مترمربع حاصل شد. همچنين با افزايش نيتروژن تراکم علف هاي هرز افزايش يافت.

 
کلید واژه: بقاياي گياهي، خاک ورزي، علف هرز، نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی