برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف های هرز پنبه در دو سامانه خاک ورزی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرهمند موسي*,جامي الاحمدي مجيد,اسلامي سيدوحيد
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مديريت بقاياي گياهي، سطوح کود نيتروژن و روش هاي خاک ورزي بر زيست توده علف هاي هرز گياه پنبه آزمايشي در سال 1392 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند در قالب طرح اسپليت فاکتوريل با سه تکرار اجرا شد. در اين آزمايش، عامل اصلي دو سطح خاک ورزي، شامل خاک ورزي معمول (شخم برگردان دار) و کم خاک ورزي (با ديسک) بود و عامل فرعي شامل ترکيب فاکتوريل دو سطح نيتروژن (50 و 150 کيلو گرم در هکتار) و پنج سطح بقايا (صفر، 77، 154، 231 و 308 گرم در مترمربع) بودند که به صورت فاکتوريل در کرت هاي فرعي به صورت تصادفي توزيع گرديد. نتايج اين آزمايش نشان داد که نوع سامانه خاک ورزي، ميزان بقاياي گياه جو و سطوح مختلف نيتروژن اثر معني داري بر زيست توده علف هاي هرز گياه پنبه داشت، با افزايش بقاياي جو در هر دو سيستم شخم زيست توده علف هاي هرز کاهش يافت و نيتروژن بيشتر باعث افزايش زيست توده علف هاي هرز شد. بيشترين زيست توده علف هاي هرز در سامانه شخم ديسک در بقاياي 77 گرم در مترمربع و نيتروژن 150 کيلوگرم در هکتار و کمترين زيست توده مربوط به سامانه شخم معمول در بقاياي 308 گرم در مترمربع و سطح نيتروژن 50 کيلوگرم در هکتار حاصل شد. به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد که مديريت بقاياي گياهي مي تواند روشي موثر در کاهش زيست توده علف هاي هرز مزرعه پنبه باشد.

 
کلید واژه: بقاياي گياهي، خاک ورزي، نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی