برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Cuscuta campestris) بر عملکرد نخود و زیست توده سس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمسي سياوش*,دباغ محمدي نسب عادل,اميني روح اله
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

در راستاي ارزيابي اثر تيمارهاي مديريت تلفيقي علف هرز انگلي سس بر برخي پارامترهاي رشدي نخود، يک تحقيق مزرعه اي در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز در سال 1393 انجام شد. اين مطالعه بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 8 تيمار و 3 تکرار انجام شد. هشت ترکيب تيماري مختلف شامل تلفيق علف کش تريفلورالين (2 ليتر/ هکتار) + مالچ کلش گندم، مالچ کلش گندم+ علف کش گليفوزيت 750 گرم ماده موثره در هکتار، دور آبياري 15 روز+ نفتالين استيک اسيد، کاربرد علفکش کلرتال دي متيل+ دور آبياري 15 روز، خاک ورزي+ مالچ کلش گندم، کاربرد علف کش کلرتال دي متيل (10 کيلوگرم/ هکتار)، کاربرد علفکش تريفلورالين (2 ليتر/ هکتار)، مالچ کلش گندم+ دور آبياري 15 روز مورد ارزيابي قرار گرفتند. تيمارهاي مديريت علف هرز اثر معني داري بر روي بيوماس نخود و زيست توده سس داشت. بيشترين مقدار عملکرد بيولوژيک نخود در واحد سطح در تيمار مديريت کاربرد علف کش کلرتال دي متيل، کاربرد علف کش گليفوزيت+ مالچ کلش گندم، کاربرد علف کش کلرتال دي متيل+ دور آبياري 15 روز و کمترين آن در دور آبياري 15 روز+ مالچ کلش گندم مشاهده شد. کمترين زيست توده سس در تيمار مديريت کاربرد علف کش گليفوزيت+ مالچ کلش گندم مشاهده شد که تفاوت معني داري با کاربرد علف کش کلرتال دي متيل نداشت که نشان ميدهد اين مديريت تلفيقي کارآيي مناسب داشته است.

 
کلید واژه: انگل سس، خاک ورزي، دور آبياري، مالچ، نخود
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی