برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پاسخ جوانه زني دو گونه ترشک (Rumex crispus و R.obtosifolius) تحت تاثير دما، نور و عمق دفن بذر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پسندي قدير,حاجي ابايي حسين*,اسوار امين,رحيميان مشهدي حميد,قسام محمدامين
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير دما، نور و عمق دفن، بر روي بذر دو گونه ترشک (Rumex crispus و R.obtosifolius)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1392 اجراء شد. عوامل اولين آزمايش شامل 4 عمق دفن بذر (0، 1، 2 و 4 سانتيمتر) و 4 سطح ارتفاع غرقاب (0، 1، 2 و 4 سانتيمتر) و دومين آزمايش شامل دما در سه سطح (20، 25 و 30 درجه سانتيگراد) و نور در دو سطح (تناوب نوري و تاريکي) بود. نتايج نشان داد که عمق دفن بذر و ارتفاع غرقاب به طور معني داري درصد سبز شدن گياهچه را تحت تاثير قرار داد، بطوريکه بيشترين درصد سبز شدن گياهچه در خاک سطحي و در حالت اشباع بدون آب ايستابي به ميزان 46 درصد در گونه R.crispus و 40.5 درصد در گونه R.obtosifolius مشاهده شد. همچنين درصد سبز شدن با افزايش ارتفاع غرقاب کاهش يافت، به طوري که در ارتفاع 4 سانتيمتري آب هيچ گياهچه اي از دو گونه سبز نشد. از طرفي ديگر، نور نيز نقش مهمي در جوانه زني بذور ترشک داشت که حاکي از آن بود که بذور ترشک فتوبلاستيک هستند. جوانه زني هر دو گونه ترشک تحت تاثير دما نيز قرار گرفت. بيشترين درصد جوانه زني در دماي 25 درجه سانتيگراد به ميزان 59.6 درصد در گونه R.crispus و در دماي 20 درجه سانتيگراد به ميزان 53.2 درصد در گونه R.obtosifolius در شرايط تناوب نوري مشاهده شد.

 
کلید واژه: ترشک، جوانه زني، غرقاب، دما
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی