برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تهیه نقشه حساسیت به فرسایش و تعیین رخساره های فرسایشی واحدهای سنگی حوضه آبخیز چنداب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: انصاري راد پرويز*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر
زمان:  1386دوره 3
 
چکیده: 

دربررسي هاي مربوط به فرسايش و حفاظت خاك ويژگي هاي زمين شناسي ولبتولوژيكي حوضه با توجه به تاثيرات آن ها در توليد رسوب از اهميت خاصي برخوردار است.
بعضي از واحدهاي سنگي مثل مارن و گچ نسبت به فرسايش و توليد رسوب بسيار مستعد هستند و همين طور شناخت گسترش و پراكندگي واحدهاي سنگي و رخساره هاي فرسايشي مي توا ند ما را در بررسي فرسايش و رسوب زايي و طرح هاي آبخيزداري ياري نمايد. به طوري كه در تمام طرح هاي مربوط به اندازه گيري مقدار فرسايش نياز به تعيين حساسيت واحد هاي سنگي به فرسايش در حوضه مي باشد. براي تهيه نقشه فرسايش پذيري از نقشه واحدهاي سنگي بر اساس عكس هاي هوايي استفاده شده است. سپس بر اساس خصوصيات اقليمي منطقه با روش فيض نيا (1374) واحد هاي سنگي امتياز دهي و در مرحله بعدي سنگ ها بر اساس امتيازشان به پنج كلاس (حساسيت به فرسايش) خيلي زياد، زياد، متوسط، پايين، خيلي پايين طبقه بندي شدند. در مرحله سوم مساحت، كلاس فرسايش و رخساره فرسايشي هر سازند مشخص شده و مرز واحد ها از طريق عكس هاي هوايي و نقشه زمين شناسي مدرسه تطبيق و در نهايت نقشه حساسيت واحدهاي سنگي به فرسايش تهيه شد. باتوجه به بيش از
65% از مساحت حوضه در كلاس فرسايشي زياد قرار دارد كه وجود تشكيلات مارن و گچ، عدم پوشش گياهي و شيب زياد از عوامل بروز فرسايش است. بيشترين ميزان حساسيت فرسايش متعلق به بخش M1 سازند قرمز فوقاني و بيشترين مقدار رسوب زدايي با توجه به وسعت به بخش M3 سازند قرمز فوقاني مربوط مي شود. نهشته هاي كوارترنر نسبت به فرسايش در كلاس متوسط قرار دارند.

 
کلید واژه: رخساره هاي فرسايشي، كلاس فرسايش، واحدهاي سنگي، حساسيت به فرسايش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 159   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی