مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي كيفيت آب رودخانه قزل اوزن و عوامل زمين شناسي موثر در آن در محدوده استان زنجان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبدي پرويز*
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر
زمان:  1386دوره 3
 
 
چکیده: 

كيفيت آب رودخانه ها به عوامل متعددي بستگي دارد كه از مهمترين آنها انواع سازنده هاي زمين شناسي حوزه رودخانه و مسير جريان آب و در درجه دوم رژيم آبدهي رودخانه و همچنين نحوه استفاده و كميت و كيفيت آب برگشتي از مصارف شرب، صنعت و كشاورزي به رودخانه از طريق زهكشي طبيعي و مصنوعي مي باشد. از طرف ديگر يكي از عوامل مهم توسعه يك منطقه، فراهم بودن منابع آب مناسب مي باشد كه علاوه بر كميت، وضع كيفي آن نيز با توجه به تاثير بر سلامتي انسانها از اهميت ويژه اي برخوردار است. اطلاع از وضع كيفي آب و روند تغييرات آن از اهميت ويژه اي در برنامه ريزيهاي آتي و مديريت مناسب منابع آب برخوردار است. بدين منظور از اطلاعات و داده هاي پارامترهاي كيفي آب آزمايشگاه كيفيت سازمان آب استان زنجان وسوابق موجود در اين زمينه استفاده گرديد. بر اساس نتايج اين مطالعه در قسمت هاي ورودي منابع آب سطحي از استانهاي همجوار به داخل استان نامطلوب، در قسمت هاي مركزي كيفيت آن بر اساس استانداردهاي مصرف موجود در حد قابل قبول، در قسمت هاي غرب استان بدليل وجود عوامل شور كننده زمين شناسي، كيفيت نامطلوب، در قسمتهاي شمالي و شمال شرقي كيفيت در حد قابل قبول و مطلوب مي باشد. سپس بنابراين رودخانه قزل اوزن در محدوده استان زنجان با بازه هاي مختلف خود داراي كيفيت هاي متفاوتي مي باشد از دلايل اين وضعيت مي توان اينگونه اشاره نمود كه كيفيت منابع آب هاي سطحي استان متاثر از رسوبات تبخيري موجود (به عنوان عامل اصلي) در نقاط مختلف استان كه در مسير جريان آب سرشاخه هاي اصلي و فرعي رودخانه قزل اوزن قرار دارد، به وجود رسوبات نمكي، گچي، مارني و آهكي به خصوص در قسمت ورودي استان، ميان مناطق يساول، قره گوني و ماهنشان و وجود عوامل شور كننده زمين شناسي، در حوزه آبخيز رودخانه قزل اوزن در محدوده استان زنجان اشاره نمود كه با در نظر گرفتن تاثير عامل هاي كيفي ازجمله تبخير و تعرق، ميزان دبي پايه رودخانه و ورود فاضلاب هاي شهري و صنعتي، اين روند در دوره هاي مختلف از سال، با روند نوساني همراه بوده است.

 
کلید واژه: كيفيت آب، رودخانه قزل اوزن، استان زنجان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 199  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی