برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عملکرد و شاخص برداشت ذرت (.Zea mays L) در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (retroflexus Amaranthus) و ارزن (Panicum miliaceum) در سطوح مختلف کود نیتروژن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي وحيد*,كامبوزيا جعفر,زند اسكندر,صوفي زاده سعيد,رحيمي مقدم سجاد
 
 *دانشگاه زابل
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي رقابت ذرت با دو علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و ارزن (Panicum miliaceum) و نيز بررسي اثر رقابتي تراکم هاي مختلف اين دو علف هرز در سطوح مختلف کود نيتروژن، آزمايشي در سال زراعي 1388 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول مقدار کود نيتروژن در سه سطح 75 درصد بهينه (138 کيلوگرم نيتروژن در هکتار)، بهينه (184 کيلوگرم نيتروژن در هکتار) و 125 درصد بهينه (230 کيلوگرم نيتروژن در هکتار) و فاکتور دوم تراکم علف هرز در پنج سطح شامل تراکم هاي کم و زياد تاج خروس ريشه قرمز (به ترتيب 2 و 8 بوته در متر رديف)، تراکم هاي کم و زياد ارزن (به ترتيب 3 و 13 بوته در متر رديف) و تراکم صفر علف هرز بودند. نتايج اين بررسي نشان داد که در سطح کودي بهينه قابليت رقابت ذرت بيشتر از تراکم هاي مختلف علف هرز بود، بطوريکه در اين سطح کودي ميزان شاخص سطح برگ، بيوماس و عملکرد دانه ذرت در حضور علف هاي هرز بيشترين بود. بنابراين، افزايش مقدار کود نيتروژن نسبت به سطح بهينه علاوه بر افزايش هزينه هاي توليد براي کشاورز، ايجاد آلودگي براي محيط زيست و سلامت انسان، مي تواند موجب کاهش عملکرد گياه زراعي شده که در نهايت موجب تحميل خسارت اقتصادي بر کشاورز مي شود.

 
کلید واژه: ذرت، نيتروژن، تراکم علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 438   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی