برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تراکم های مختلف علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) بر ویژگی های مورفولوژیک رتون برنج (رقم طارم هاشمی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيردشتي همت اله*,نيك نژاد يوسف,بهاري ساروي سيده حديثه,يعقوبيان ياسر
 
 *گروه زراعت، پژوهشکده ژنتيک و زيست فناوري کشاورزي طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور کمي سازي واکنش صفات مورفولوژيکي رتون برنج به تراکم هاي مختلف علف هرز سوروف (هشت سطح از صفر تا 70 بوته در متر مربع)، پژوهشي مزرعه اي در سال زراعي 1393 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار به اجرا درآمد. پس از رسيدگي فيزيولوژيکي برنج، صفاتي چون تعداد پنجه، طول خوشه و تعداد کل دانه برنج و سوروف و وزن هزار دانه برنج اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد روند تغييرات تعداد پنجه و طول خوشه برنج با افزايش تراکم سوروف به صورت خطي و درجه اول بوده و به ترتيب با شيب -0.176 و -0.144 واحد کاهش نشان داد. در حالي که تعداد پنجه و طول خوشه سوروف به صورت معادله درجه دوم افزايش يافت. بيشترين شيب افزايش در تراکم هاي پايين سوروف بود که با افزايش تراکم آن کاهش يافت. روند تغييرات تعداد کل دانه و وزن هزار دانه برنج با افزايش تراکم سوروف به ترتيب از نوع درجه اول و درجه دوم بوده و روند کاهشي داشت در صورتي که تعداد کل دانه سوروف به صورت خطي افزايش يافت. در مجموع، نتايج نشان داد با افزايش تراکم علف هرز سوروف صفات مورفولوژيک رتون برنج (به جز وزن هزار دانه) به صورت خطي و با شيب ثابت کاهش يافت، ولي واکنش صفات مورفولوژيک سوروف به صورت افزايشي و از نوع درجه دوم بود.

 
کلید واژه: سوروف، رتون، کمي سازي، وزن هزار دانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 99   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی