نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی جوانه زنی جودره (.Hordeum spontaneum Koch) و کاهوی وحشی (.Lactuca serriola L) تحت تاثیر دما و پتانسیل آب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كازروني منفرد ابراهيم*,تكاسي سميه,ميجاني سجاد
 
 *دنشگاه جامع علمي کاربردي گيلان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

دما و رطوبت از مهم ترين عوامل محيطي موثر بر جوانه زني گياهان محسوب مي شوند. به منظور بررسي اثر دما و پتانسيل آب بر جوانه زني بذر دو علف هرز جودره و کاهوي وحشي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار انجام شد. سطوح دمايي براي جودره، شامل درجه حرارتهاي 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتيگراد و براي کاهوي وحشي درجه حرارتهاي 5، 7، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتيگراد بود. سطوح پتانسيل آب براي کاهوي وحشي و جودره به ترتيب شامل، صفر تا 1- و صفر تا -1.6 مگاپاسکال بود. نتايج آزمايش نشان داد که با کاهش پتانسيل آب سرعت، درصد و دامنه دماي جوانه زني دو گونه علف هرز کاهش يافت. دماي بهينه سرعت و درصد جوانه زني گونه هاي مورد مطالعه با تغيير پتانسيل آب تغيير يافت و سرعت جوانه زني بيشتر تحت تاثير قرار گرفت. نکته جالب توجه ديگر اينکه دماي بهينه سرعت جوانه زني (18 تا 13 درجه سانتيگراد براي جودره و 20 تا 18 درجه سانتيگراد براي کاهوي وحشي بترتيب در پتانسيلهاي مختلف) گونه ها بالاتر از دماي بهينه درصد جوانه زني (حدود 15 درجه سانتيگراد براي جودره و حدود 17 درجه سانتيگراد براي کاهوي وحشي) بود.

 
کلید واژه: درصد جوانه زني، دماي بهينه، سرعت جوانه زني، رطوبت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی