برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

توسعه کشت گونه اسپرس خراسانی (chorassanicaOnobrychis) در حوزه ی آبخیز بند گلستان (بهبود کشت دیم و جایگاه روش های استحصال)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دشتي مجيد*,حسيني بمرود غلامرضا,محمدي محمد
 
 *مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
 
چکیده: 

به منظور تعيين مناسب ترين روش کشت و استقرار گونه مرتعي اسپرس خراساني آزمايشي در طي سالهاي 1392 تا 1394در حوزه آبخيز بند گلستان انجام گرديد. بذور رسيده اسپرس خراساني پس از جمع آوري از رويشگاه، شکستن خواب بذر و تعين درصد جوانه زني تا زمان کشت نگهداري شدند. تيمارهاي ازمايش شامل تاريخ هاي مختلف کشت در دو سطح (کشت پائيزه و بهاره) و روش بذرکاري در دو سطح (ايحاد شيار و احداث بانکتهاي هلالي) در کرت هاي به ابعاد 10×5 متر با فاصله 50×50 سانتي متر بودند . آزمايش بصورت اسپليت پلات درقالب طرح بلوک کامل تصادفي در چهار تکرار و طي دو سال انجام گرفت. نتايج نشان دادند درصد استقرار گياهان درکشت پاييزه سال اول و دوم اجراي طرح به ترتيب با 33.6 و 84 درصد اختلاف معني داري را با کشت بهاره (4.5 و صفردرصد) نشان دادند . مقايسه روش هاي مختلف بذر کاري نيز بيانگر عدم تفاوت معني دار بين دو روش در هر دو سال اجراي طرح بود به طوريکه در سال اول اجراي طرح، درصد استقرار بذور در روش کاشت بدون حفظ رطوبت و حفظ رطوبت به ترتيب 18.4 و 19.7 و در سال دوم 50 و 46.1 درصد حاصل گرديد. در تاييد نتايج فوق همپوشاني آمار بارندگي در هر دو سال اجراي طرح بيانگر اين واقعيت بود که ميانگين نزولات پاييزه پس از کشت بذور در سال دوم طرح بيشتر از سال اول و متقابلا ميزان نزولات در بهار سال اول بيشتر از سال دوم بود.

 
کلید واژه: گونه مرتعي، اسپرس خراساني، بند گلستان، بلوک کامل تصادفي، کشت بهاره
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی