برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد (بهبود کشت دیم و جایگاه روش های استحصال)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قرباني مقدم محمود*,جنگجوبرزل آباد محمد,دستوراني محمدتقي,زادبر محمد
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
چکیده: 

اين تحقيق با طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي خرد شده در زمان و مکان با يک تيمار و در سه تکرار در مراتع چاهدر مشهد انجام گرديد. تيمار فوق اندازه گيري رطوبت وزني خاک در روش هاي ذخيره نزولات (کنتور فارو، هلالي آبگير و چاله کپه ) است. بر اين اساس طي سه فصل رويشي ( اسفند 1393 لغايت خردا 1394) در سه نوبت از خاک محدوده اجراي روشهاي ذخيره نزولات و عرصه شاهد نمونه تهيه و در آزمايشگاه رطوبت خاک بدست آمد. تحليل آماري طرح به روش اندازه گيري هاي مکرر (repcated measures) انجام شد. پس از پايان اندازه گيري ها، نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين تيمارهاي ذخيره نزولات اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.05). روشهاي هلالي آبگير و کنتور فارو با هم اختلاف معني داري نداشت ولي چاله هاي کپه کاري با روشهاي کنتور فارو و هلالي آبگير اختلاف معني داري داشت (P<0.05) و داري محتواي رطوبتي بيشتري بود. به عبارت ديگر اين روش در استحصال آب باران در مراتع مورد مطالعه کارايي بيشتري از خود نشان داد.

 
کلید واژه: رطوبت وزني، استحصال آب باران، اصلاح مراتع، ذخيره نزولات، مرتع چاهدر مشهد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی