برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی توان آللوپاتیک علف هرز گشنیزک (.Bifora testiculata L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غلامعلي پورعلمداري ابراهيم*,قرنجيك امين,چقاميرزايي گلاره
 
 *گروه توليدات گياهي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه گنبد کاووس
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

اين آزمايش براي ارزيابي توان دگرآسيبي غلظت هاي مختلف عصاره آبي علف هرز گشتيزک (Bifora testiculata L.) بر برخي صفات جوانه زني گندم رقم کوهدشت انجام شد. جهت آزمايشات اندام هاي مختلف علف هرز گشنيزک در مرحله گلدهي جمع آوري و سپس توسط آسياب به قطعات بسيار ريز تبديل شدند. ابتدا سوسپانسيون مادر 10 درصد وزني-حجمي تهيه شد و سپس از عصاره حاصل از آن چهار غلظت مختلف صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد تهيه گرديد. 5 ميلي ليتر از غلظت هاي مختلف عصاره آبي بر 25 عدد بذر در پتريديش در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار اعمال گرديد. در انتهاي روز هفتم درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه چه و شاخص بنيه بذر مورد اندازه گيري قرار گرفت. در اين مطالعه طول ساقه چه با افزايش غلظت هاي عصاره آبي کاهش يافت. به طوري که بيشترين کاهش (88.13 درصد) مربوط به تيمار 100 درصد بوده است. نتايج اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبي گياه مورد بررسي بر صفات درصد جوانه زني و بنيه بذر مشابه نتايج غلظت هاي مختلف عصاره آبي بر طول ساقه چه بوده است با اين تفاوت که غلظت 25 درصد، تاثير معني داري بر صفات ذکر شده نداشت.

 
کلید واژه: علف هرز، غلظت ها، گشنيزک، توان دگرآسيبي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 56   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی