نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ضرورت اجرای صحیح سطوح آبگیر در کاشت درختان چند منظوره در اراضی دیم کم بازده (بهبود کشت دیم و جایگاه روش های استحصال)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارع عليرضا*
 
 *مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
چکیده: 

سطح قابل توجه اي از ديمزار استان خراسان رضوي تحت پوشش درختکاري با درختان چند منظوره است. ايجاد سطوح آبگيربراي تامين رطوبت مورد نياز درختان نقش قابل توجه اي در بهبود شرايط زيست محيطي و اقتصادي – اجتماعي روستاهاي اطراف خود خواهد داشت. نحوه اجراي سطوح آبگير در درختکاريهاي دو منطقه کاخک گناباد و کوهسرخ کاشمر متفاوت است. در منطقه کاخک گناباد از ميان 46 فطعه نمونه آماري بالغ بر 58% سکوبندي اجرا شده بود. در حالي که ميزان آن در ميان 102 قطعه نمونه منطقه کوهسرخ فقط 5 درصد بود. علت آن تفاوت ژئومورفولوژيکي دو منطقه است.به علت کاهش ميزان شيب اراضي در منطقه کوهسرخ و درنتيجه امکان استفاده از تراکتور، شخم در جهت شيب انجام شده بود، به نحوي که ميزان آن برابر با 68 درصد کل نمونه هاي آماري بود. شخم عمود بر جهت شيب دامنه فقط در 25 درصد قطعات نمونه برداري مشاهده گرديد.لازم به ذکر است که در 98 درصد نمونه هايي که در آنها سطوح آبگير ايجاد شده بود، روان آب سطحي به نحو مطلوب به محيط اطراف ريشه منتقل نشده بود. همچنين اصول ذخيره نزولات به علت عدم مالچ پاشي رعايت نشده بود.

 
کلید واژه: ديمزار، ذخيره نزولات، سطوح آبگير، جنگل کاري، مالچ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی