برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير تنش شوري و خشکي بر خصوصيات جوانه زني و رشد اوليه گياهچه چاودار (.Secale ereal L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهدي خاني هادي*,ايزدي دربندي ابراهيم
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف شوري و خشکي بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه چاودار وحشي (Secale cereale L.) دو آزمايش جداگانه به صورت طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. شش سطح شوري شامل غلظت هاي 0، 100، 200، 300، 400 و 500 ميلي مولار و شش سطح خشکي شامل پتانسيل هاي اسمزي 0، -0.33، -0.84، -1.02، -1.29 و -1.79 مگاپاسکال استفاده شد. صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه چه، طول گياهچه، نسبت طول ساقه چه به ريشه چه، وزن خشک گياهچه و شاخص بنيه گياهچه اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش شوري روي تمامي صفات مورد مطالعه بسيار معني دار (p£0.01) بود. حداکثر جوانه زني چاودار در تيمار شاهد مشاهده شد و جوانه زني آن در غلظت 500 ميلي مولار متوقف شد. اثر سطوح مختلف تنش خشکي روي تمامي صفات به جز درصد جوانه زني و سرعت جوانه زني بسيار معني دار (p£0.01) بود. در مجموع مشخص شد که اثر تنش شوري بر درصد و سرعت جوانه زني، ناشي از اثر سيمت يوني املاح بود و پتانسيل اسمزي حاصل از تنش شوري روي کاهش جوانه زني تاثير معني داري نداشت. در حالي که عوامل کاهش صفات مرتبط با رشد گياهچه هر دو عامل سميت يوني و پتانسيل اسمزي بودند.

 
کلید واژه: تنش اسمزي، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول گياهچه، کلريد سديم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 140   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی