برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسلامي سيدوحيد*,دهقان خليلي رحمت اله,كريمي آرپناهي نصرت اله
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش شوري بر خصوصيات رشدي علف هرز اويارسلام ارغواني آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند در سال 1392 انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل شوري خاک در سطوح 1، 3، 5، 7 و 9 دسي زيمنس بر متر بود. نتايج نشان داد که افزايش ميزان تنش شوري از سطح شاهد (1 دسي زيمنس بر متر) به 9 دسي زيمنس بر متر اثر معني داري بر رشد علف هرز داشت. بيشترين مقدار ارتفاع (79.66 سانتيمتر)، سطح برگ (63.75 سانتيمتر مربع در بوته)، تعداد ساقه (7 ساقه در گلدان)، وزن خشک اندام هوايي (3.454 گرم در بوته)، تعداد غده (8.33 غده در گلدان) و وزن خشک کل اندام زيرزميني (3.655 گرم در بوته) در شوري يک دسي زيمنس بر متر (شاهد) و کمترين ميزان اين صفات در سطوح 7 و 9 دسي زيمنس بر متر حاصل شد. بطور کلي با افزايش در تنش شوري ميزان رشد اين علف هرز سمج به ويژه رشد اندام هاي تکثير رويشي آن (ريزوم و غده) کاهش يافت. بنابراين به نظر مي رسد غده ها و ريزوم هاي اويارسلام در شرايط تنش شوري قادر به جوانه زني و تکثير رويشي نيستند که نشان مي دهد اين علف هرز نسبت به تنش شوري بسيار حساس مي باشد.

 
کلید واژه: رشد رويشي، شوري، کلريد سديم، خصوصيات مورفولوژيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 176   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی