برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر شیب بر ضریب رواناب با استفاده از شبیه ساز باران آزمایشگاهی (نقش روشها در مدیریت جامع منابع آب)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بيات رضا*,عرب خدري محمود,گرامي زهرا
 
 *پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
 
چکیده: 

نابودي و تخريب خاک بر اثر بارش و روان آب، يکي از جدي ترين مشکلات زيست محيطي عصر حاضر است که درصد شيب زمين، اصلي ترين فاکتور تاثيرگذار بر ميزان رواناب و هدررفت خاک شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير شيب بر ضريب رواناب با استفاده از شبيه ساز باران آزمايشگاهي، با استفاده از خاک هاي اراضي لسي ديم کاري شده استان گلستان، در شبيه ساز باران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري انجام شده است. آزمايش ها با طول شيب 6 متر با شدت بارندگي 64 ميلي متر بر ساعت و شيب هاي 6، 12 و 25 درصد انجام شدند که در آزمايش ها طول شيب و شدت باران ثابت اما درصد شيب متغير انتخاب شد. مدت زمان بارش در هر آزمايش 30 دقيقه در نظر گرفته شد. دبي رواناب و حجم زه آب در هر آزمايش، از مقادير نمونه هايي که از ابتدا تا پايان آزمايش در مقاطع زماني مختلف از انتهاي فلوم گرفته مي شد، محاسبه گرديد. در انتها داده هاي ضريب رواناب، متوسط دبي، زمان شروع رواناب و حجم زه آب بدست آمده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد که با افزايش شيب از 6 به 12 درصد زمان شروع رواناب به ميزان 16 ثانيه افزايش يافته در حالي که با افزايش شيب از 12 به 25 درصد، زمان شروع رواناب به ميزان 18 ثانيه کاهش يافته است. با فزايش شيب، از 6 به 12 درصد، ضريب رواناب به ميزان بسيار کمي افزايش يافته است. همچنين با افزايش شيب از 12 به 25 درصد، ضريب رواناب به ميزان 1.12 برابر بيش تر شده است. در مجموع مي توان بيان کرد که برآورد دقيق ميزان رواناب و ضريب آن در استفاده بهينه و مديريت نزولات جوي در طراحي سطوح آبگير باران براي ذخيره باران حائز اهميت است.

 
کلید واژه: دبي رواناب، زمان شروع رواناب، گلستان، لس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 155   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی