برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي دقت و صحت روشهاي درون يابي در تخمين ازت كل خاك با استفاده از GIS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حبشي هاشم*,حسيني سيدمحسن,شتايي جويباري شعبان,محمدي جهانگرد
 
 *دانشگاه تربيت مدرس / دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
عنوان همایش: همايش سيستم هاي اطلاعات مكاني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداری کشور
زمان:  1385دوره 3
 
 
چکیده: 

انتخاب يك تكنيك درون يابي بهينه براي تخمين ويژگيهاي مورد مطالعه در نقاط نمونه گيري نشده نقش مهمي در مديريت داده ها دارد. هدف از اين مقاله ارزيابي صحت و دقت روشهاي درون يابي متداول در نرم افزار ArcGIS شامل روشهاي وزن دهي عكس فاصله، توابع پايه شعاعي، مكاني چند جمله اي و كريجينگ مي باشد. داده ها ازت كل خاك از 120 نقطه در قطعه بررسي دايمي جنگل آموزشي و پژوهشي دكتر بهرام نيا نتخاب شد. با استفاده از شاخص هاي ميانگين مطلق و اريبي اشتباهات دقت تخمينگر ها و با استفاده از شاخص واريانس اشتباه معيار صحت روشهاي درون يابي ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه با افزايش تعداد داده هايي كه بصورت چند دامنه اي برداشت شده اند صحت و دقت روش كريجينگ در درون يابي نسبت به ساير روشها بيشتر مي باشد. چنانچه تعداد مشاهدات كم باشد روش وزن دهي عكس فاصله بعنوان روش اپتيمم درون يابي معرفي گرديد. بهرحال تمامي روشها با احتمال 99 درصد ميانگين تخمين را درست ارزيابي نموده اند.

 
کلید واژه: درون يابي، كريجينگ، زمين آمار، ازت خاك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 236   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی