برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پیش بینی زیرساختار داده های مکانی (SDI) در حوضه رودها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قهرودي تالي منيژه*
 
 *دانشگاه تربيت معلم
 
عنوان همایش: همايش سيستم هاي اطلاعات مكاني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداری کشور
زمان:  1385دوره 3
 
 
چکیده: 

حوضه هاي رود، واحدهاي ژئومورفولوژيكي هستند كه به صورت سيستم فرآيند - واكنشي عمل مي كنند و ورودي آن به صورت انرژي حرارتي (از خورشيد)، جنبشي (از بارش)، انرژي پتانسيل (از فعاليتهاي تكتونيكي) و انرژي شيميايي (در نتيجه فرآيندهاي هوازدگي) مي باشد. بازده اين سيستم آب و رسوب و مواد محلول است. اين بازده از طريق مجاري رود انتقال مي يابد، اما منابع آن از دامنه هاي حوضه زهكشي تامين مي شود. اين سيستمهاي هيدرولوژيكي كه تامين كننده با ارزش ترين پديده يعني آب مي باشند. نياز به زير ساختار داده مكاني ويژه اي دارد در اين راستا مدل هدرولوژيكي (AGREE method) به دليل توانمندي هاي زير قادر به ايجاد زير ساختارهاي داده هاي مكاني در حضوه هاي رود مي باشد.
-
شناسايي خط تقسيم آب در حوضه ها
-
تعيين مسيرهاي خروجي يك حوضه
-
شناسايي حوضه ها بالادست و پايين دست مرتبط با حوضه مور نظر
-
ژئوكدينگ حوضه ها
-
الحاق داده هاي سري زماني از جمله داده هاي هيدرومتري و سينوپتيك و … از طريق كدهاي منحصر
-
انطباق با ساختار داده هاي مكاني ملي (نقشه هاي رقومي 1:25000)
-
امكان اشتراك داده اي از طريق طراحي متاديتا در وب
-
و
در اين مقاله روش فوق براي حوضه رود گرگان به اجرا گذاشته است. براي داده هاي توپوگرافي از تصاوير ماهواره اي
 SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)با ابعاد سلولهاي 30 ثانيه (حدود 90 متر) استفاده شده است. حوضه هاي آبريز و حوضه ها بر اساس AGREE method شناسايي و استخراج شده است. زهكشها و نقاط خروجي حوضه ها كدبندي شده است و بر اساس تصاوير ماهواره اي IRS مورد ارزيابي قرار گرفت و در نتيجه بانك داده مبتني بر (Geodatabase) ايجاد شده كه امكان اجراي طرح هاي مهندسي، تحليل حوضه ها، ارتباط آنها با داده هاي توصيفي يا سريهاي زماني فراهم است.

 
کلید واژه: حوضه رودها، AGREE method، بانك داده هيدرولوژي، گرگان رود
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 56   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی