برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي عوامل موثر بر زمين لغزش و پهنه بندي آن با استفاده از GIS در حوزه آبخيز پلتان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شادفر صمد*
 
 *مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي، تهران، کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خيابان عاشري، خيابان شهيد شفيعي
 
عنوان همایش: همايش سيستم هاي اطلاعات مكاني
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان نقشه برداری کشور
زمان:  1385دوره 3
 
 
چکیده: 

بررسي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش و شناخت نواحي مستعد وقوع آن گامي مهم در مديريت منابع طبيعي و رسيدن به توسعه پايدار به شمار مي رود. در اين تحقيق حوزه آبخيز پلتان در استان مازندران و در جنوب غرب شهرستان تنكابن به وسعت حدود ٣٢٠٠ هكتار جهت بررسي انتخاب گرديد. در ابتدا پس از بررسي منابع و يافته هاي علمي و طرحهاي تحقيقاتي مرتبط با موضوع، برخي از مهمترين عوامل موثر در وقوع زمين لغزش مانند شيب، سنگ شناسي، فاصله از گسل و جهت شيب مورد شناسايي قرار گرفته و با استفاده از GIS تهيه و رقومي گرديدند. لايه اطلاعاتي زمين لغزش نيز با استفاده ازتفسير عكسهاي هوايي و مطالعات گسترده صحرايي با استفاده از سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS) تهيه گرديد. جهت بررسي ارتباط عوامل موثر با پديده زمين لغزش، در ابتدا متغيرها با استفاده از روند تغييرات هيستوگرام طبقه بندي شده و با نقشه پراكنش زمين لغزش ها تلفيق گرديدند. پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل آماري تراكم سطح در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي صورت گرفت. صحت نتايج حاصل از نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش با نقشه پراكنش زمين لغزش ها مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه بيشترين مقدار لغزش در واحدهاي سنگ شناسي متشكل از رس، سيلت و مارن به ميزان حدود ٩٠ درصد، در طبقه شيب ٣٠-١٠ درصد به ميزان 45.5 هكتار، در جهت هاي شمالي و غربي به دليل برخورداري از رطوبت بيشترحدود ٨٦ درصد و در فاصله از گسل ١٥٠٠ - ٠ متر حدود ٨٦ درصد از زمين لغزش ها بوقوع پيوسته اند. ضمنا نتايج اين تحقيق نشان داد كه در مدل آماري تراكم سطح حدود ٩٠ درصد از زمين لغزش ها در پهنه هاي خطر بالا قرار مي گيرند.

 
کلید واژه: پهنه بندي خطر زمين لغزش، تفسير عكسهاي هوايي، تراكم سطح، جهت شيب، حوزه آبخيز پلتان، سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، سنگ شناسي، شيب، عوامل موثر، فاصله از گسل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی