کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي و ارزيابي کيفيت رواناب حاصل از سازندهاي حساس به فرسايش با استفاده از بارانساز مصنوعي (کيفيت رواناب شهري و غير شهري)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: باقريان کلات علي*,لشكري پور غلامرضا,غفوري محمد,عباسي علي اكبر
 
 *مشهد، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق، کيفيت رواناب حاصل از سازندهاي حساس به فرسايش در حوزه آبخيز سد تغذيه اي- ذخيره اي دهن قلعه بردسکن مورد بررسي قرار گرفت. منطقه مورد پژوهش در شمال غرب شهرستان بردسکن واقع است. براي انجام پژوهش از يک دستگاه باران ساز قابل استفاده شد. در هر يک از سازندهاي حساس به فرسايش، با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران، آزمايش شبيه ساز باران با استفاده از آب مقطر در چندين نقطه بر روي سطح اين سازندها انجام شد. رواناب خروجي از پلات هر آزمايش جمع آوري و حجم آن اندازه گيري شد. نمونه رواناب را به خوبي هم زده تا خوب مخلوط شود. بلافاصله دو نمونه همگن و با حجم مشخص از نمونه رواناب مربوط به هر آزمايش تهيه شد. يکي از نمونه ها براي تعيين ميزان رسوب و گل آلودگي استفاده شد. رسوب هر نمونه با استفاده از كاغذ صافي جدا شده و پس از خشك شدن در كوره (در دماي 105 درجه و پس از گذشت 24 ساعت) توزين شد. سپس با توجه به نسبت حجم نمونه مورد آزمايش به حجم کل نمونه رواناب ، رسوبدهي نمونه بر حسب گرم بر متر مربع تعيين شد. نمونه ديگر در آزمايشگاه براي تعيين ميزان شوري و TDS مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان گل آلودگي، شوري و ميزان کل مواد جامد محلول رواناب در سازندهاي مورد مطالعه متغير بود وبا يکديگر تفاوت زيادي نشان داد.

 
کلید واژه: حوزه آبخيز، کيفيت رواناب، بارانساز مصنوعي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی