برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی پتانسیل استحصال آب در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رود سراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی) (حفاظت از منابع و توسعه پایدار)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يوسفي محمد,نورمحمدي سميرا*,معماريان هادي
 
 *دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي، انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران
زمان:  1394دوره 4
 
چکیده: 

کمبود آب مشکلي است که در مناطق خشک و نيمه خشک دنيا موجب شکننده شدن شرايط زيستي شده است. با توجه به وقوع بارش در زمان هاي محدود در اين مناطق، ارائه راهکارهايي براي بهره برداري از آب باران دغدغه بسياري از سکنه و مديران اين مناطق مي باشد. براي انتخاب روش مناسب جهت استحصال آب و نيز محل مناسب براي هر روش تعاريفي ارايه شده است که با توجه به شرايط محيطي انتخاب مي گردد. در اين تحقيق به منظورتصميم-گيري در خصوص مکانيابي مناسب اجراي پروژه هاي پيتينگ، فاروئينگ، بانکت بندي از داده هاي مکاني متعدد نظير داده هاي پوشش گياهي، خاکشناسي، توپوگرافي، بارندگي و ... به کمک فرايند تحليل سلسله مراتبي در سه مرحله مورد استفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است که پردازش داده هاي مکاني در محيط نرم افزار Arc GIS انجام شده است. مرحله اول شامل تعيين سطوح سلسله مراتبي متشکل از هدف، معيارها و زيرمعيارها است. طي مرحله دوم، استانداردسازي عوامل و وزن دهي معيارها و زير معيارها بر اساس تحليل سلسله مراتبي و مقايسات زوجي معيارها و زيرمعيارها با ارزش هاي ارجحيتي 1 تا 9، و ميزان ناسازگاري مقايسات زوجي معيارهاي پروژه فاروئينگ، پيتينگ و بانکت بندي به ترتيب 0.07، 0.03 و 0.04 برآورد شد. اين ارقام با توجه اينکه کمتر از 0.1 در محيط نرم افزاري Expert Choice محاسبه شد، نشان دهنده صحت وزن دهي انجام شده مي باشند. با توجه به نتايج تحقيق از بين معيارهاي مورد نظر معيار توپوگرافي با وزن نرمال 0.629 بيشترين تاثير و معيار بارندگي با وزن نرمال 0.054 کمترين تاثير را بر مکان يابي اجراي پروژه پيتينگ دارا هستند. از بين معيارهاي تاثير گذار بر مکانيابي اجراي پروژه فاروئينگ، معيار توپوگرافي با وزن نرمال 0.563 بيشترين تاثير و معيار بارندگي با وزن نرمال 0.055 کمترين تاثير را دارند. همچنين از بين معيارهاي تاثير گذار بر مکانيابي اجراي پروژه بانکت‏بندي، معيار توپوگرافي با وزن نرمال 0.556 بيشترين تاثير و معيار بارندگي با وزن نرمال 0.081 کمترين تاثير را دارد. در مرحله آخر، پس از تلفيق اين لايه ها، نقشه نهايي مکان هاي بهينه اجراي پروژه هاي فاروئينگ، پيتينگ و بانکت بندي تهيه گرديد که نتايج اعتبار سنجي نشان مي دهد که در بين نقشه هاي شايستگي توليد شده، نقشه شايستگي پروژه پيتينگ با ميزان صحت %79 بالاترين اعتبار را داراست.

 
کلید واژه: سيستم اطلاعات جغرافيايي، بانکت بندي، پيتينگ، تحليل سلسله مراتبي، شايستگي، فاروئينگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی