نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نوع کم خونی در دوزهای بالای کادمیوم در جوجه های گوشتی نژاد راس

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: سالارآملي جميله*,خاكي زهره,قراگزلو محمدجواد
 
 *بخش سم شناسي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

در اين تحقيق اثرات مقادير مختلف كادميوم كه يكي از عناصر مهم در آلودگيهاي محيطي بشمار مي آيد، بر پارامترهاي مختلف گلبولهاي قرمز و نوع آنمي ايجاد شده در جوجه هاي گوشتي نژاد راس مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور تعداد 108 قطعه جوجه يكروزه نزاد راس به صورت تصادفي در سه گروه با سه تكرار جداگانه تقسيم و در 12 قفس به مدت 49 روز نگهداري شدند. در طول دوره، گروه شاهد با جيره معمولي و گروههاي 2و 3 هر كدام با همان جيره بهمراه به ترتيب 50 و 100 پي پي ام كادميوم تغذيه شدند. در سنين 7، 14، 28 و 49 روزگي از آنها خونگيري بعمل آمد و انديس هاي گلبول قرمز (ميانگين حجم گلبولي و ميانگين غلظت هموگلبولين) بهمراه فاكتورهاي ديگر و نيز گسترش هاي تهيه شده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج با استفاده از روش spss داده است كه تعداد RBC، هماتكريت و ميزان هموگلوبين در گروه هاي 2 و 3 نسبت به گروه شاهد كاهش معني داري را نشان مي دهد اما مقايسه اين انديس ببهمراه ساير انديس هاي گلبول قرمز حاكي از آن است كه نوع كم خوني در اين دو گروه كاملا متفاوت مي باشد. بطوريكه كم خوني در گروه مسموم شده با 50 پي پي ام كادميوم از نوع نورموستيك نورموكروميك و در گروه مسموم شده با 100 پي پي ام كادميوم، كم خوني از نوع ماكرو ستيك هيپوكروميك مي باشد كه اين مطلب براي اولين بار گزارش مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی