برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش خشکسالی های اخیر در افت سطح ایستابی آب های زیرزمینی استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان زرین دشت)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرزين مهدي*,جباري مظفر,اكبري سيدمحمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به اقليم خشک شهرستان زرين دشت و خطر خشک شدن چاه هاي اين منطقه انجام يک مطالعه در مورد رفع مشکلات تامين آب مورد نياز مصارف کشاورزي و صنعتي ضروري به نظر مي رسد لذا در اين راستا در اين مطالعه تصميم به اتخاذ اقداماتي گرفته شد که بتواند از افت تدريجي سطح آب هاي زيرزميني جلوگيري کند. هدف اين مطالعه پيش بيني سطح ايستابي آب هاي زيرزميني و بررسي ارتباط گرافيکي بين ميزان بارندگي با سطح ايستابي آب هاي زيرزميني در دشت خسويه شهرستان زرين دشت با استفاده از مدل هاي اقتصادي و روشهاي متداول مي باشد. نتايج حاصل از ارزيابي رابطه بين دو متغير ميزان بارندگي و سطح ايستابي نشان مي دهد که با يک روند متناوب در ميزان بارندگي و با يک کاهش شديد در سطح ايستابي مواجه ايم. اين نتايج آشکارکننده وجود يک خشکسالي اقليمي در منطقه مورد مطالعه است. در ادامه به منظور پيش بيني سطح ايستابي آب هاي زيرزميني از رهيافت باکس- جنکينز در انتخاب مدل اقتصادي استفاده شد. پس از انجام آزمون مانايي و محاسبات گوناگون مشخص گرديد که بهترين مدل جهت برآورد تابع هدف، الگوي سري زماني ميانگين متحرك انباشته خود همبسته (ARIMA) مي باشد. داده هاي مورد نياز اين تحقيق از بانک اطلاعاتي سازمان آب منطقه اي شرق استان فارس بطور ماهيانه در افق زماني بين سالهاي 1385-1374 جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که بهترين مدل جهت پيش بيني مقادير آينده سطح ايستابي آب چاه هاي منطقه مدل ARIMA (4, 1, 4) مي باشد. با توجه به مقادير سالهاي اخير و مقادير پيش بيني شده تا سال 1400، با يک روند صعودي در ميزان ايستايي سطح آب چاه هاي منطقه روبرويم به اين معني که در آينده سطح آب چاه ها تغيير خواهد کرد. لذا پيشنهاد مي گردد که با توجه به اقليم خشک و ميزان پايين بارندگي در اين منطقه جهت کاهش سطح ايستابي و افزايش حجم آب چاه ها، بايد الگوي بهره برداري از آب تغيير کند. اين مهم در صورتي تحقق مي يابد که در روش هاي سنتي آبياري بخش کشاورزي به همراه الگوي مصرفي آب شهري تجديدنظر جدي صورت پذيرد.

 
کلید واژه: سطح ايستابي، آبهاي زيرزميني، سري زماني، خشکسالي هيدرولوژيک، خشکسالي اقليمي، زرين دشت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی