مشخصات مقاله

عنوان: 

روش آزمايشگاهي (in vitro) براي ارزيابي ميزان اثربخشي سرم ضد عقرب بر عليه سم گاديم

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پي پل زاده محمدحسن*
 
 *گروه فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
 
چکیده: 

با استفاده از تست شكستگي گلبول هاي قرمز خوني اثر بخشي سرم ضد عقرب برعليه سم گاديم مورد ارزشيابي قرار داده شد. ميزان محافظت از ليز خوني توسط روش اليزا اندازه گيري شد. شدت ليز خوني با اضافه كردن سم عقرب گاديم در غلظت هاي 40-20 ميكروگرم/سي سي به 0.5 سي سي از 5 درصد ساسپنسيون گلبول هاي قرمز خوني نشان داد كه شدت ليز به غلظت سم وابسته مي باشد.
مخلوط نمودن غلظت هاي متفاوتي از سم ضد عقرب ساخت انستيتو رازي (200-100 ميكروليتر/سي سي) و همچنين مخلوط نمودن ضد سم با گلبول هاي قرمز خوني سپس اضافه نمودن سم (10 ميكروگرم/سي سي) نشان داد كه ضد سم مي تواند ليز خوني را به صورت وابسته به غلظت براي مدت حداكثر 12 ساعت محافظت كند.
نتايج حاصله از اين مطالعه نشان مي دهد كه سم اين عقرب داراي اثر طولاني بوده و از طرف ديگر گرچه سرم ضد عقرب اثر محافظتي برعليه ليز گلبول هاي خوني دارا مي باشد ولي اين محافظت داراي اثر نسبتا كوتاهي است. لذا به منظور پيشگيري از عوارض ليز خوني در بيماراني كه دچار عقرب گزيدگي با اين نوع عقرب شده اند (با توجه به شرايط باليني بيمار) پيشنهاد مي گردد كه تجويز سرم ضد عقرب هر 12 ساعت يا كمتر انجام پذيرد. كه اين پيشنهاد نياز به مطالعات باليني مستقلي دارد.

 
کلید واژه: عقرب گاديم، تست شكستگي گلبول هاي قرمز خوني، ليز خوني، سرم ضدعقرب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 89  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی