برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش فضاهاي کالبدي در شکل گيري هويت اجتماعي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جمعه پور محمود*
 
 *دانشگاه علامه طباطبايي
 
عنوان همایش: همايش تحليل جايگاه مديريت شهري در كاهش آسيب هاي اجتماعي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه علامه طباطبایی
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

هر شهر بعنوان يک سيستم زنده داراي جنبه هاي مختلف و در ارتباط متقابل با هم است. فضاي کالبدي يکي از اين ابعاد است که ضمن اينکه از ابعاد اجتماعي و اقتصادي تاثير مي پذيرد، بر اين ابعاد تاثير نيز مي گذارد. يک شهر با ويژگيهاي کالبدي و فيزيکي متناسب مي تواند به رواني جريانهاي اجتماعي و اقتصادي شهر و بطور کلي حيات شهري کمک کند در حاليکه ساخت کالبدي يا معماري نامتناسب با شرايط اجتماعي، فرهنگي و محيطي مي تواند به عميق تر شدن مشکلات شهري منجر شود.
مباحثي مانند امنيت محيطي، امنيت اجتماعي، هويت، انسجام و مشارکت اجتماعي از جمله مقولات اجتماعي هستند که در ارتباط با فضاي کالبدي و معماري شهر بايد مورد توجه قرار گيرند. ايجاد شهر سالم و ارتقا کيفيت زندگي در شهر به عنوان مقوله هاي اجتماعي داراي ابعاد کالبدي و معمارانه نيز هستند. يک معماري متناسب و طراحي فضاي کالبدي مطلوب بستر مناسب براي رسيدن به مقوله هاي مورد اشاره را فراهم مي کند و معماري نامتناسب مي تواند به فاصله گرفتن از معيارهاي اجتماعي مطلوب شهر منجر شود. سوال اصلي در اين بررسي اين خواهد بود که وضع موجود معماري شهر تا چه حد اين مفاهيم اجتماعي را برآورده مي کند و تا چه حد اين موضوعات مورد توجه معماري قرار مي گيرد. نارساييهاي وضع موجود تا چه اندازه به ترکيب نامناسب فضاي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي و محيط جغرافيايي مربوط است و در چه مواردي ترکيب مطلوب زمينه هاي ايجاد فضاي مطلوب شهري را فراهم کرده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 154   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی