برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه هیستوپاتولوژی TCDD بر روی سیستم پرفیوژن ایزوله شده کبد RAT

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كرمي محمد,قاضي خوانساري محمود,رضايت سيدمهدي,سبزواري اميد,ميرشفا سيده فرزانه
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

(2, 3, 7, 8-tetrachloro di benzo-P-Dioxin) TCDD تركيب آروماتيكي است كه به طور ناخواسته در بعضي فرآيندهاي توليد (صنايع شيميايي، كشاورزي و غذايي) ايجاد مي شود. به دليل خصوصيت چربي دوستي، باعث تجمع در زنجيره غذايي مي شود در آتش سوزي جنگلها و زباله هاي شهري نيز يافت مي شود. آلودگي زيست محيطي اين ماده سيستمهاي مختلف حياتي از جمله سيستم ايمني و كبد را تحت تاثير قرار مي دهد. TCDD با تجمع در كبد باعث توليد سميت و استحاله مي گردد.
اثر برجسته هپاتوتوكسيت TCDD، نكروز Centritobular پيشرفته است. با مطالعه TCDD از طريق سيستم پرفيوژن اطلاعات بيشتري از سميت كبدي آن كسب مي شود. نظر به اينكه سيستم پرفيوژن نزديك به حالت فيزيولوژيك طبيعي حيوان است از اين جهت در مطالعات invitro كبدي استفاده شاياني دارد. اين سيستم، سلولهاي كبدي را به طور مستقيم در مجاورت غلظتهاي بالاي مواد شيمايي قرار مي دهد كه در يك فاصله زماني 3-2 ساعت به طور مستقل از اثرات ارگانهاي مجاور، اجزا پلاسما و هورمونهاي موضعي توانايي انجام وظايف خود را حفظ مي كند. در اين مطالعه، بافر كربس هنزليت شامل غلظتهاي مختلف (30, 20, 3, 0.3 mg/L) TCDD به كبد تزريق شد . در خلال تزريق فاكتورهاي زيادي از جمله مشاهده كبد زمخت (grass) تشكيل صفرا و فعاليت هاي آمينو ترانسفراز بعنوان شناساگر فعاليت كبدي ارزيابي شد و در ادامه، بخش هاي از بافت كبد جهت بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيك امتحان شد. نتايج نشان مي دهد كه تغييرات هسيتوپاتولوژيك در بافت كبد در ارتباط با غلظتTCDD  مي باشد. دوزهاي (20, 30 mg/L) تغييرات هيستوپاتولوژيك معني دار در بخش هاي كبد ايجاد مي كند نكروز كبدي و خونريزي به طور معني داري در يك رفتار وابسته به دوز افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 106  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی