برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر Sorting بر کاهش میزان آ فلاتوکسین محموله های پسته

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ابوحسين گيتي,فلاح تفتي نگار,اميراحمدي مريم,كلانتري خانداني نيلوفر,علي آبادي سالومه,پزشك نازنين,سبزواري اميد
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

رشد گونه هاي Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus روي خشکبار درختي (Tree nuts)، بخصوص پسته، باعث آلودگي اين محصولات به آفلاتوکسين مي گردند. به لحاظ خصوصيت کارسينوژنيک آفلاتوکسين سازمانهاي بين المللي و خريداران حدود مشخصي را براي ميزان آ فلاتوکسين موجود در نمونه تعيين کرده اند. چنانچه FDA آمريکا حد20ppb  را براي پسته با پوست در نظر گرفته است ولي کشورهاي اتحاديه اروپا حداکثر 2ppb را براي آفلاتوکسين B1 و4ppb  را براي آفلاتوکسين تام (Total) در پسته تعيين نموده اند. معهذا اين اعتقاد وجود دارد که براي حفظ سلامتي انسان ميزان اين سم در موادغذايي بايد به پايين ترين حد ممکن کاهش يابد.
آلودگي پسته به آفلاتوکسين بيشتر در دانه هاي سبک، آفت زده، آسيب ديده، داراي لکه هاي رنگي و دانه ها يي که پوست آنها کامل کنده نشده است مشاهده مي شود. تحقيق انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد که جدا نمودن اينگونه پسته ها مي تواند ميزان آفلاتوکسين محموله را به ميزان 76% کاهش دهد و اين در حاليست که فقط 2.3% از وزن کل محموله کم مي شود.
در اين مطالعه تاثير سورتينگ بر کاهش ميزان آلودگي محموله هاي پسته صادراتي کشور به آفلاتوکسين مورد بررسي قرار گرفته است. ميزان آلودگي نمونه ها به آفلاتوکسين B1 و تام با استفاده از دستگاه HPLC در بخش سم شناسي آزمايشگاههاي کنترل غذا و دارو مورد بررسي قرار گرفت. بد ين منظور 30 کيلوگرم پسته (3 نمونه 10 کيلوگرمي) به روش اتحاديه اروپا با استفاده از ستونهاي ايمونوافينيتي، مشتق سازي بعد از ستون و استفاده از کبري سل، دتکتور فلورسانس و دستگاه HPLC مورد آزمون قرار گرفت و چنانچه ميزان آلودگي آنها به آفلاتوکسين B1 و تام بترتيب بيشتر از 2ppb  و 4 بود با همکاري صادرکنندگان تحت عمل بازبيني و سورتينگ قرار مي گرفت، متعاﻗﺒﺎ نمونه برداري مجدد از محموله (3 نمونه 10 کيلوگرمي) انجام شده و به روش فوق براي آفلاتوکسين B1 و تام آناليز مي شد.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که در تمام موارد سورتينگ نمونه ها باعث کاهش ميزان آلودگي گرديده و دامنه اين کاهش در محدوده 100 – 48% براي آفلاتوکسين B1 و تام بوده است. همچنين انجام آزمون Paired t -test نشان دهنده اختلاف معني دار آماري با حدود اطمينان 97% و 0.003> P value مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی