برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي مافيک در شمال زفره، شمال شرق اصفهان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: هوشمند معصومه*,نصراصفهاني علي خان
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان
 
عنوان همایش: همايش پترولوژي كاربردي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

توده نفوذي مافيک شمال زفره، در شمال شرق اصفهان واقع شده است و اين بخشي از نوار آتشفشاني اروميه - دختر مي باشد. اين پلوتون با سن احتمالي بعد از ائوسن - قبل از ميوسن سنگهاي آتشفشاني متعلق به ائوسن را قطع كرده است. ترکيب توده نفوذي از گابرو تا گابرو-ديوريت تغيير مي کند. کاني هاي اصلي تشکيل دهنده اين توده شامل: پلاژيوکلاز، پيروکسن مي باشد و بر اساس مطالعات ژئوشيميايي، سنگهاي اين توده در محدوده ساب آلکالن با ماهيت تولئيتي قرار گرفته اند. توده نفوذي شمال زفره با غني شدگي از عناصر با شعاع يوني بزرگ (LILE) همچون Rb, Ba, K, Ce و تهي شدگي از عناصر با پتانسيل يوني بالا(HFSE)  همچونY, Nb و Zr مشخص مي شود. الگوهاي REES نرمالايز شده نسبت به كندريت نشانگر غني شدگي متوسط تا زياد از LREES و الگوي نسبتا تفريق نيافته در توزيع عناصر HREES را عرضه مي کندEu . آنومالي مثبت را از خود نشان مي دهدکه نشانگر حضور فنوکريستال هاي پلاژيوکلاز مي باشد. اين ماگما مي تواند از ذوب بخشي بقاياي پوسته اقيانوسي نئوتتيس و احتمالا در يک محيط تکتونيکي فعال تشکيل شده باشد که ويژگي هاي ژئوشيميايي و ترکيبات کاني شناسي نفوذي شمال زفره نشانگر تعلق آن به بازالتهاي تولئيتي و بازالتهاي قوس آتشفشاني است.

 
کلید واژه: گابرو، شمال زفره، ساب آلکالن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی