برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات فارماکولوژیک زهر و فراکسیونهای سمی جدا شده از زهر عقرب ادونتوبوتوس دوریه (Odontobuthus Doriae) بر انتقال عصبی - عضلانی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: جلالي امير,وطن پور حسين,حسيني نسب زبيده,احساني زينب,اكبري ابوالفضل
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

بيش از 1500 جنس عقرب موجود در جهان تاكنون شناخته شده است كه اكثر عقربهاي سمي از جمله جنس ادونتوبوتوس در خانواده بوتيده قرار دارند. اين عقرب از دسته عقربهايي است كه پراكندگي جغرافيايي فراواني در كشور ما دارد. در اين مطالعه اثرات فارماكولوژيك و سميت زهر و اجزا جدا شده عقرب ادونتوبوتوس دوريه با استفاده از ارگان ايزوله عضله دو بطني گردن جوجه (CBC) و بكارگيري تكنيك Twitch Tensionبه صورت In Vitro مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه اثر 0.3 µg/ml زهر ادونتوبوتوس دوريه (O.d). در پاسخ به تحريك الكتريكي غير مستقيم (عصب)، تغييرات كمي در ارتفاع انقباض سريع عضلاني (توئيچ) داشته است، اما در غلظتهاي بالاتر10µg/ml ، 3، 1 باعث يك افزايش گذرا در پاسخ توئيچ به همراه يك انقباض آهسته عضلاني (كونتراكچر) بزرگ شده است. اثر زهر عقرب Od در ارتفاع توئيچ در پاسخ به تحريك الكتريكي مستقيم (عضله) از همان الگوي اثر تحريك غير مستقيم پيروي ميكند. با توجه به نتائج و تغيير معني دار در حساسيت پس سيناپسي در پاسخ به استيل كولين و كارباكول، ميتوان پيشنهاد كرد كه اثر زهر Od در غلظتهاي مورد آزمايش سبب فلج عضلات مخطط ميگردد. به منظور دستيابي به جز فعال زهر كه مسوول اثرات بيولوژيك آن ميباشد، با استفاده از تكنيك ژل فيلتراسيون و ستون سفادكس G50 چهار فراكسيون پروتئيني از سم جدا شد كه سميت دو فراكسيون Od F3 و Od F4 با تزريق وريدي به موش سوري تعيين و LD50 آنها به صورت دقيق تعيين و با LD50 سم خام و دياليز شده، مقايسه شد كه نشان دهنده بالاتر بودن قدرت سميت فراكسيونهاي Od F3 و Od F4 بود. در ادامه اثر فراكسيونهاي سمي و غير سمي در غلظتهاي مشابه سم خام، بر پاسخ انقباضي عضله به تحريك الكتريكي غير مستقيم و مستقيم بررسي شد. در غلظتهاي مورد آزمايش Od F1 و Od F2، اثرات فارماكولوژيك مشخصي بر انقباضات توئيچ و كنتراكچر CBC ايجاد نكردند. اما فراكسيونهاي Od F3 و Od F4 سبب فلج انقباضات توئيچ و كنتراكچر در مقايسه با كنترل شدند. در نتيجه ميتوان فراكسيونهاي F3 و F4 را به عنوان اجزاء فعال سمي زهر Od كه احتمالا مسوول اثرات زهر خام ميباشد، پيشنهاد نمود. آناليز داده ها به صورت ميانگين ± خطاي استاندارد با روشهاي آناليز واريانس يك طرفه و دو طرفه با تكرار و تست نيومن - كولز(P<0.05)  انجام شده است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 182  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی