نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی حضور همزمان مایکوتوکسین های زیرالنون، فامونیسین B1 و آفلاتوکسین های G1، B2 ، B1 و G2 در ذرت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: هادياني محمدرسول*,اسكندري پروين,اميراحمدي مريم,يزدان پناه حسن
 
 *بخش سم شناسی، اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کد پستی: 15911-11136
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

آفلاتوکسين ها، فامونيسين ها و زيرالنون سه گروه از سموم قارچي هستند که به لحاظ سميت زيستي و حضور در مواد غذايي انسان و حيوانات جايگاه ويژه اي در بهداشت مواد غذايي به خود اختصاص مي دهند. آفلاتوکسين ها بويژه آفلاتوکسين (AFB1) B1 ترکيباتي هستند که بدليل محرز شدن اثرات سرطانزاي شان، امروزه مشمول ضوابط کنترل بين المللي قرار دارند. در خصوص نقش احتمالي فامونيسين ها در سرطان مري نيز شواهد زيادي از آفريقا و چين در دسترس مي باشد و سرطانزايي فامونيسين B1 ((FB1 در حيوانات آزمايشگاهي کاملا به اثبات رسيده است. زيرالنون (ZEA) نيز يک سم قارچي با خواص استروژنيک است که مي تواند مشکلات جدي توليد مثلي را در بعضي حيوانات بويژه خوکها و گاوهاي شيري ايجاد کند .ذرت محصولي است که استعداد زيادي براي آلودگي به اين ما يکوتوکسين ها دارد و حضور همزمان آفلاتوکسين هاي B1، B2،G1 و G2 ، فامونيسين B1 و زيرالنون در ذرت که مي تواند منجر به افزايش خطرات بهداشتي اين محصول شود در برخي کشورها مورد بررسي قرار گرفته است. با هدف چنين مطالعه اي در کشورمان، تعداد 40 نمونه ذرت که در شهريور ماه 1379 بطور تصادفي از مزارع منطقه دشت ناز استان مازندران جمع آوري شده بودند جهت تعيين مقدارآفلاتوکسين ها (با روش معتبر شده اتحاديه اروپا) و فامونيسين B1 و زيرالنون (با روش معتبر شده AOAC) مورد آناليز قرار گرفتند. در آناليز آفلاتوکسين ها و فامونيسين B1 از ستونهاي ايمونوافينيتي جهت خالص سازي و از دستگاه HPLC جهت شناسايي و تعيين مقدار سم استفاده گرديد. در مورد زيرالنون، خالص سازي با ستون هاي کروماتوگرافي و شناسايي و تعيين مقدار با دستگاه Densitometer-TLC انجام شد. در ضمن صحت و دقت روش ها مورد تاييد قرار گرفته است. نتايج نشان داد که فراواني آلودگي نمونه هاي ذرت به مايکوتوکسين هاي زيرالنون: 7.5%، فامونيسين: B1 97% و آفلاتوکسين هاي B1 ،B2 ، G1 و G2 به ترتيب 66%، 54%، 3% و 3% بوده است. همچنين محدوده آلودگي به اين سموم قارچي، براي آفلاتوکسين Nd-77.8 ppb :B1 با ميانگينppb  9.5، براي آفلاتوکسين Nd-11 ppb :B2 با ميانگين ppb 1.7، براي فامونيسين B1: Nd-13000 ppb با ميانگين ppb 5670 و براي زيرالنون:  Nd-212 ppbبا ميانگين ppb 140 بدست آمد. در ضمن آفلاتوکسين هاي G1 و G2 هر دو فقط در يک نمونه يافت شدند. اين ارقام را مي توان با استاندارد ملي ايران براي ذرت خوراک انسان مقايسه کرد که بيشترين مقادير مجاز را در مورد آفلاتوکسين 5 ppb :B1، فامونيسين B1: 1000 ppb و زيرالنون:200 ppb ذکر کرده است. حضور همزمان مايکوتوکسين هاي سرطانزاي AFB1 و  FB1در 96% از نمونه هاي آلوده به AFB1 مشاهده گرديد. همچنين حضور همزمان FB1 ،AFB1 و ZEA در %7.5 نمونه ها و حضور همزمان AFB1، AFB1 و FB2 در%45  نمونه ها يافت شد. با توجه به مصرف بالاي ذرت در کشور بويژه به صورت محصولات نهايي و نيز خوراک دام و طيور و همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در اين مطالعه که نمايانگر بالا بودن سطوح آلودگي به AFB1 و  FB1 در ذرت نمونه برداري شده نسبت به مقادير استاندارد است، ضرورت کنترل بيشتر ذرتهاي داخلي و وارداتي از حيث آلودگي به سموم قارچي مشخص ميشود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 437  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی