نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بکارگیری مدل اجزا کسب و کار برای بنگاه های شهر الکترونیک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آسوشه عباس,اميني كيوان*
 
 *دانشگاه تربيت مدرس، تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس شهر الكترونيك
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

وجود بنگاه هاي ارايه دهنده خدمات به شهروندان که بتوانند براي ذينفعان خود ارزش ايجاد نمايند، ضامن موفقيت شهر هاي الکترونيکي هستند. در چنين بنگاه هايي، فناوري اطلاعات و كسب و كار بايستي در يک رابطه دو طرفه باشند. همراستايي فناوري اطلاعات با كسب و كار از طريق مديريت خدمات همچنين همراستايي کسب و کار با فناوري اطلاعات، از بازتعريف اين فناوري با ويژگي هاي كسب و كار صورت مي گيرد. مديريت خدمات فناوري اطلاعات امکان مي دهد که سازمان ها از تبديل فناوري به خدمت، مجموعه اي از خدمات را به مشتريان خود ارايه دهند و بکارگيري ويژگي هاي كسب و كار در فناوري کمک مي نمايد تا خدمات ايجاد شده، قابليت تبديل به ارزش را براي ذينفعان داشته باشند.
براي برقراري اين رابطه بايستي بنگاه هاي ارايه دهنده خدمات فناوري اطلاعات، مانند يک سازمان تجاري، مديريت شوند. براي توصيف تجارت اين بنگاه ها و شناسايي ارزش در آنها، بکارگيري مدل اجزا كسب و كار پيشنهاد مي گردد. اين مدل، کليه فعاليت هاي چنين بنگاه هايي را شناسايي و به شکل اجزايي در يک صفحه دو بعدي نمايش مي دهد. اين فعاليت ها مبتني بر چارچوب مديريت خدمت فناوري اطلاعات است. با استفاده از ويژگي نقشه داغ در اين مدل، مديران مي توانند ارزش هاي فناوري را به سرعت شناسايي و قابل بيان براي ذينفعان نمايند.

 
کلید واژه: مديريت خدمت، مدل اجزا کسب و کار، شهر الکترونيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی