برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازی انتخابات الکترونیکی گامی به سوی توسعه دموکراسی الکترونیکی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عيسايي محمدتقي,فيروزي فاطمه,هميري محمودرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس شهر الكترونيك
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
زمان:  1388دوره 2
 
 
چکیده: 

اين مقاله دستاوردهاي يک کار تحقيقاتي با هدف مدل سازي انتخابات الکترونيکي را ارايه مي دهد. مدل فوق بر اساس مطالعه انتخابات اتحاديه هاي صنفي سازمان بازرگاني استان تهران تبيين شده است. چارچوب کلي اين مقاله بررسي استانداردهاي جهاني، بازمهندسي فرآيندهاي انتخابات سنتي بر اساس اين استانداردها، کاربست معماري مناسب سازماني، واکاوي پيش نيازها و الزامات انتخابات الکترونيکي و در نهايت ترسيم مسير توسعه از انتخابات سنتي به انتخابات الکترونيکي است. در اين تحقيق از استاندارد EML استفاده شده است. اين استاندارد توسط سازمان OASIS که سازماني شناخته شده و غيرانتفاعي براي توسعه استانداردهاي اطلاعات ساخت يافته است تعريف و تبيين شده است. مقايسه تطبيقي فرآيندهاي انتخابات سنتي با استاندارد پيش گفته منجر به حذف، ويرايش و يا افزايش فرآيندهاي جديدي به الگوهاي سنتي و در نهايت استخراج مدل الکترونيکي انتخابات گرديد. فرآيندهاي استاندارد شده، به سرويس هاي مورد نياز متناسب با رويکرد معماري سرويس گرا (SOA) تبديل شده و مدل انتخابات الکترونيکي در سطح سازمان و با رويکرد معماري سرويس گرا تبيين گرديد. مدل الکترونيکي تهيه شده، پيش نيازها، الزامات و شاخص هاي ارزيابي يک انتخابات تمام الکترونيکي را در مقايسه با يک انتخابات کاملا سنتي در اختيار ما قرار داد. بر اين اساس گام هاي توسعه از انتخابات سنتي به انتخابات الکترونيکي، با تمرکز بر توسعه زيرساخت هاي الکترونيکي و افزايش مشارکت الکترونيکي ترسيم گرديده است.

 
کلید واژه: انتخابات الکترونيکي، چارچوب توسعه انتخابات الکترونيکي، دموکراسي الکترونيکي، EML، معماري سرويس گرا (SOA)، پورتال انتخابات الکترونيکي بر اساس معماري سرويس گرا، زيرساختهاي الکترونيکي، مشارکت الکترونيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 141   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی