برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

لحاظ جهانی شدن R&D در فرایند توسعه بنگاه ها یک ضرورت و نه انتخاب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ضيايي مظاهر*
 
 *مركز تحقيقات مهندسي اصفهان
 
عنوان همایش: همايش بين المللي مراكز تحقيق و توسعه (جهاني شدن تحقيق و توسعه)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معدن
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

جهاني شدن R&D به عنوان يكي از جديدترين جنبه هاي فرايند كلي جهاني شدن، يكپارچگي كل جهان، كه با ورود به عصر اطلاعات سرعت و گستره بيشتري يافته، بسياري از تصميمات در بنگاهها، به خصوص بنگاههاي بزرگ، را تحت تاثير قرار داده است. يكي از مهمترين تصميمات در بنگاهها توسعه بنگاه هاست، زيرا عدم توسعه بنگاه در واقع به معني قرار گرفتن در مسير سقوط و نابودي است. در فرايند توسعه بنگاهها، چه از طريق افزايش عرضه محصول فعلي باشد و چه از طريق عرضه محصول جديد، توسعه فناوري به عنوان نتيجه فعاليت هاي R&D نقش محوري دارد.
سرعت توسعه فناوري به ميزان فناوري در دسترس، شامل فناوري هاي موجود در بنگاه و فناوري هاي قابل دستيابي دارد. جهاني شدن R&D گرچه باعث افزايش دسترسي يك بنگاه به فناوري مي شود، اما از سوي ديگر فرصت مشابهي را نيز در اختيار رقباي آن قرار مي دهد. بنابر اين لحاظ امكانات و فرصت هايي كه بر اثر جهاني شدن R&D براي توسعه بنگاهها فراهم مي شود و بهره گيري پيش دستانه از آنها هر روز بيش از پيش از يكي از انتخاب هاي ممكن به يك ضرورت حياتي و جزيي لاينفك از فرايند توسعه بنگاهها تبديل مي شود.
هدف اين مقاله نشان دادن ضرورت لحاظ جهاني شدن R&D در فرايند توسعه بنگاههاست و بدين منظور ابتدا مفهوم جهاني شدن و به طور خاص جهاني شدن R&D بررسي خواهد شد و سپس فرايند توسعه بنگاهها با توجه به نظريه هاي جديد و الزامات اين فرايند مورد بحث قرار خواهد گرفت و آنگاه با تلفيق مطالب قبلي تاثيراتي كه جهاني شدن R&D بر توسعه بنگاهها دارد، بررسي مي شود و در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات ارايه مي گردد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 68  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی