نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تدوین راهبردهای توسعه خدمات الکترونیک در شهرداری های مناطق تهران بر اساس مدل تجزیه و تحلیل SWOT (مطالعه موردی شهرداری منطقه 13 تهران)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نژادجوادي پور مهران*
 
 *شهرداري منطقه 13 تهران و شهرداري قرچک، تهران، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس شهر الكترونيك
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
زمان:  1388دوره 2
 
چکیده: 

استقرار و توسعه خدمات شهري الکترونيکي و تعاملي در شهرداري ها، بدون شک مزاياي متعددي را در عرصه مديريت شهري، به دنبال خواهد داشت. با توجه به سياست افزايش اختيارات و تقويت شهرداري ها در اداره امور مناطق شهر تهران و اهداف ناحيه محوري و محله گرايي در مديريت شهري تهران، مي توان به جايگاه و نقش کليدي شهرداري هاي مناطق و ضرورت برنامه ريزي جامع و استراتژيک جهت استقرار و توسعه خدمات شهري الکترونيکي و تعاملي در اين شهر، پي برد.
مقاله حاضر، گزارش پژوهشي است که به منظور تدوين راهبردهاي استقرار و توسعه خدمات الکترونيک در شهرداري هاي مناطق تهران و در قالب مطالعه موردي شهرداري منطقه 13، انجام پذيرفته است. در نخستين گام اين پژوهش، عوامل کلان و کليدي تاثيرگذار بر توسعه خدمات الکترونيک شهرداري ها تبيين و در گام بعدي عوامل استراتژيک موجود در هر زمينه، شناسايي شده است. سپس هر يک از اين عوامل، با تعيين اهميت نسبي و تعيين نوع و ارزش راهبردي آن ها مطابق الگوي پياده سازي ماتريس هاي ارزيابي عوامل خارجي و داخلي، مورد ارزيابي قرار گرفته و بدين ترتيب عوامل استراتژيک برون سازماني و درون سازماني رتبه بندي و مهمترين فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف هاي شهرداري منطقه 13 در راستاي توسعه خدمات الکترونيک در سطح منطقه، معرفي شده است. در نهايت نيز به کمک ابزار تعيين موقعيت استراتژيک و تدوين استراتژي، راهبردهايي در دو گروه عمده و خاص براي توسعه خدمات الکترونيک شهري توسط شهرداري منطقه تدوين گشته است.

 
کلید واژه: خدمات الکترونيک شهري، برنامه ريزي و مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت شهري، شهرداري منطقه 13 تهران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 225   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی