نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

زنبورهای پارازیتوئید (Hym.: Chalcidoidea) در ارتباط با رز وحشی (Rosa beggeriana Schrenk) در منطقه کوهپایه استان کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسي پور سعيده*,كاظمي سهيلا,مجدزاده سيدمسعود
 
 *گروه زيست شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
چکیده: 

به منظور بررسي و شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد بالا خانواده Chalcidoidea در ارتباط با گياه رز وحشي (Rosa beggeriana Schrenk)، گال هاي اين گياه از محل هاي مختلفي در منطقه کوهپايه واقع در استان کرمان در سال 1390جمع آوري گرديد. زنبورهاي خارج شده از گال ها توسط کليد هاي شناسايي موجود مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج شناسايي نمونه ها نشان داد که پنج خانواده شامل خانواده هاي Eulophidae Torymidae، Erytomidae، Eupelmidae، Pteromalidae از بالا خانواده Chalcidoidea در اين منطقه در ارتباط با رز وحشي مي باشند. تعداد شش زير خانواده Toryminae، Entedoninae، Tetrastichinae، Eurytominae، Eupelminae، Pteromalinae در اين مطالعه شناسايي شدند.

 
کلید واژه: زنبورهاي پارازيتوئيد، Chalcidoidea، گال، رز وحشي، کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی